Publicerad: 2010-10-15 06:03, senaste uppdaterad: 2010-10-15 20:10
Läs upp

Uppsala behåller proven i femman

Till nästa läsår kommer de nationella proven i årskurs fem att försvinna. I stället införs nya prov i årskurs sex. Men skolorna i Uppsala ska ändå genomföra nationella prov för vårterminens femteklassare, trots att det är frivilligt enligt Skolverket.

Nationella prov

Nationella prov genomförs i ämnena svenska, engelska, matematik.

Enligt de nya kursplanerna från och med läsåret 2011/2012 ska proven genomföras i årskurserna 3, 6 och 9. I stället för tidigare 3, 5 och 9.

Syftet med de nationella proven är:

att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning

att visa i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. att göra kursplanernas mål och betygskriterier konkreta

Källa: SkolverketDe nationella proven eller ämnesprov som de också kallas har tidigare genomförts för eleverna i årskurs tre, fem och nio. Från och med läsår 2011/2012, införs nya kursplaner och de nationella proven flyttas från årskurs fem till årskurs sex. De kommer liksom tidigare att finnas i årskurs tre och nio. Enligt direktiv från Skolverket så kommer inte vårens femteklassare att behöva genomföra något prov, men det är frivilligt för de skolor som vill att använda sig av det gamla materialet från 2010 års prov.

I Uppsala har barn- och ungdomsnämnden fattat beslutet att alla skolor ska genomföra proven för årets femmor, som tillsammans med lärarna då får prov två år i rad.
— Många av lärarna på Bergaskolan är kritiska till beslutet, säger rektor Per Asplund. Dels för att det blir en stor arbetsbörda för de lärare som få genomföra proven två år i rad och dels för att det är en stor anspänning för eleverna att göra proven.

Per Asplund säger att lärarna har en bra uppfattning om hur eleverna ligger till och att det inte är nödvändigt med extra nationella prov.
— Självklart är det bra att se hur elever ligger till och följa upp det men lärarna testar elevernas kunskaper med andra prov och har bra koll, säger han.

Flera lärare på skolor i Uppsala som UNT pratar med är kritiska till beslutet men de vill inte framträda i tidningen. Linda Schiöld är lärare i årskurs fem på Bergaskolan och kommer alltså att genomföra proven med sina elever två år i rad. Hon tillsammans med kollegor försökte påverka politikerna innan beslutet var fattat.
— Vi ville förklara att det sätter väldigt stor press på eleverna att ha nationella prov två år i rad och att det innebär mer arbete än vanligt för oss lärare under provperioden, vilket kan gå ut över den vanliga undervisningen, säger hon.
— Men vi följer självklart kommunens beslut nu och kommer genomföra proven så att det blir så bra för eleverna som möjligt, säger Linda Schiöld.

Lärarförbundet i Uppsala lämnade in ett yrkande mot förslaget till kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad.
— Vi ser att det här blir en högre arbetsbelastning för lärarna och en ökad stress bland eleverna, därför lämnade vi in yrkandet säger Marie Blom, vice ordförande i Lärarförbundet i Uppsala.

Men Cecilia Forss (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden som fattat beslutet är frågande till kritiken.
— Vi har alltid haft en uppföljning på femteklassarna och det skulle bli konstigt om vi hoppade över det ett år. Jag har inte riktigt förstått det där med merarbete och att det är samma lärare som ska genomföra det två år i rad. Man kan ju organisera det på annat sätt i skolorna med rättningen, till exempel, säger hon.

Cecilia Forss ser heller inget fel med att man stärker provdelen i skolan, hon menar att argumentet att eleverna utsätts för stor press, är något som sker när man ska uppnå resultat.
— Alla lärare är inte för betyg och tycker kanske inte att det är lika viktigt att följa upp resultaten, men det går hela vår politik ut på. Att mäta och uppnå bättre resultat.

Men Marie Blom är skeptisk till statistikargumentet.
— Skolverket säger att det ska vara frivilligt för skolorna och då tycker inte vi att barn- och ungdomsnämnden ska göra det obligatoriskt i Uppsala. Det känns som om det bara handlar om att få till en jämförbar statistik från nämndens sida, säger Marie Blom.

Av: Sara Steinholtz Sparby

Bild: Sven-Olof Ahlgren
Foto: Sven-Olof Ahlgren "Speakers corner" dit det är tänkt att flyttas på Gågatan

Folktom talarstol får ny chans

Polis på plats i korsningen Geijersgatan -Götgatan. Bild: Johanna Sten
Foto: Johanna StenPolis på plats i korsningen Geijersgatan - Götgatan.

Misstänkt bomb var "cache"

SISTA APRIL 2014
Valborg i Uppsala. Champagegalopp på Snerikes nation 2013.  Bild: Tor Johnsson/arkiv
Foto: Tor Johnsson/arkivValborg i Uppsala. Champagegalopp på Snerikes nation 2013.

Risk för extra blöt valborg

Arrangörerna från UTN hade byggt en stor plastanka. Fr.v. Johan Thorell, Emma Borg, Fredkrik Laurén, Sebastian Borg och Kristoffer Thorin. Bild: Michaela Hasanovic
Foto: Michaela HasanovicArrangörerna från UTN. Fr.v. Johan Thorell, Emma Borg, Fredkrik Laurén, Sebastian Borg och Kristoffer Thorin.

Ankor i olika former på Ankdagen

>>Läs fler nyheter på Brottsplats Uppsala

FACEBOOK.COM/LANS.LEGUE
"Dags igen, vänner! Vi har väldigt fancy biljetter till Uppsala basket-Södertälje på fredag. Vi snackar Semifinal. Vi snackar Fyrishov. Vi snackar folkfest och vi snackar VIP-platser! Någon??."


 

     

 


 

Seriebloggen

Svart humor på vit bakgrund. Se fler på Isabelle Söders blogg »