Tre enskilda dagbarnvårdare driver verksamhet genom företaget Sjöstjärnorna i Öregrund sedan några år tillbaka. Två enskilda dagbarnvårdare finns också i Norrskedika, en i Hökhuvud och snart är tre dagbarnvårdare i gång med privat verksamhet i Alunda.
Den 2 maj ska barn- och bildningsnämnden dessutom ta ställning till en ansökan från fyra dagbarnvårdare i Österbybruk som också vill bryta sig loss från kommunen.

– Kommunen har inte direkt skött sitt ansvar gentemot oss. Vi har fått jobba med för många barn, jag har varit anställd till och från, och de andra dagbarnvårdarna har inte kunnat ta ut sina lediga dagar.
Det säger Thilda Thorén som är en av initiativtagarna till ansökan för Smederna i Österbybruk. Inriktningen på verksamheten är natur, lek och miljö och man kommer dagligen att vistas ute i skog och mark. En fördel som Thilda Thorén och de andra ser är att slippa en del styrning ovanifrån.
– Vi och föräldrarna ska kunna känna sig trygga i att vi fattar våra egna beslut, säger Thilda Thorén som hoppas att föräldrarna ska välja att byta barnomsorgsform och följa med till Smederna i höst.

Genom tillkomsten av Smederna kommer det bara att finnas en kommunal dagbarnvårdare kvar i Österbybruk. För att det ska finnas en vikarie för den personen måste kommunen anställa ytterligare en dagbarnvårdare, alternativt erbjuda barnen placering i kommunens förskolor eller hos Smederna samtidigt som dagbarnvårdaren anställs på förskola eller fritidshem.
– Vi kan inte bara ha en kommunal dagbarnvårdare i Österbybruk. Men om vi ska avveckla eller anställa någon ytterligare blir en fråga för barn- och utbildningsnämnden, säger Pia Elfström som är förskolechef i Östhammars kommun.

Hur ser du på kritiken som framförts, om stora barngrupper och brist på både personal och samlingslokaler i Österbybruk?
– Det har funnits ett missnöje. Men vi har fått till lösningar både när det gäller personal och en samlingslokal där de har kunnat jobba tillsammans två dagar i veckan.

Efter att man i Alunda och Österbybruk har startat egen verksamhet finns 17 dagbarnvårdare kvar i kommunens regi, medan de enskilda alternativen sysselsätter 13 dagbarnvårdare. Pia Elfström har förståelse för att vissa vill lämna kommunens organisation och ta ett större eget ansvar.
– Jag tänker att de vill känna sig friare i sitt jobb. Man är sina egna chefer, även om kommunen har det yttersta ansvaret och utövar tillsyn.