– Jag anser inte att vi kan ha den verksamhet som vi har i dag, men andra i styrelsen håller inte med mig. Därför kan jag inte leda arbetet.
Roland Moberg säger att hans avgång handlar om det ekonomiska läget. Han har framfört att två heltidsanställda plus flertalet säsongsarbetare är för många i förhållande till den lägre budget som krävs för att Linnémuseet ska överleva.
I höstas meddelade styrelsen att en av två heltidsanställda sägs upp. Men det har nu skapat ett utbrett missnöje inom föreningen.
– Det finns en handfull medlemmar som agerar kraftfullt för personalen men som inte bryr sig om ekonomin. Då väljer jag att träda tillbaka för jag kan inte medverka till att köra ekonomin i botten, säger Roland Moberg till UNT.

Svenska Linnésällskapet har uppvaktat flera aktörer för att rädda ekonomin. Uppsala universitet betalar Linnémuseets hyra i Linnéträdgården med 300 000 kronor per år, men har sagt nej till att utöka bidraget.
– Vi har försökt med Uppsala kommun och landstinget också men ingen är särskilt intresserad. De kanske kan ge oss 100 000 kronor men det räcker ju inte, säger Roland Moberg.
Linnémuseet är beläget i Linnéträdgården som förvaltas av Botaniska trädgårdarna. Trädgårdsdirektören Mats Block har föreslagit ett närmare samarbete kring visningsverksamheten, men säger att han inte fått någon respons från Svenska Linnésällskapets styrelse.
– Vi skulle gärna hjälpa till för vi vill inte att det blir problem kring visningsverksamheten. Det skulle ju drabba vårt rykte också.

Medlemmar inom Svenska Linnésällskapet har riktat kritik mot styrelsen. Man har bland annat ifrågasatt hur styrelsen valt att förvalta föreningens kapital. Medlemmen Catharina Söderbergh är kritisk mot att styrelsen inte utrett möjligheten att delfinansiera verksamheten med hjälp av sponsorer.
– Linné är kanske det viktigaste varumärket i Sverige. Jag tror att man ska tänka sig för innan man gör besparingar.
Frågorna lär diskuteras 1 mars då Linnésällskapet kallat medlemmarna till ett informationsmöte. Men då har Roland Moberg redan avgått.
Han tror inte att sponsorerna står i kö för att rädda museet. De vill ju ha något i gengäld, resonerar han. Roland Moberg menar att museet måste rätta sig efter sina ekonomiska förutsättningar.
– Museet har blivit för dyrt helt enkelt.