Historien om TdB Consultancy började 1991 när forskaren Tony de Belder på Pharmacia i Uppsala startade en egen konsultfirma. Han hade lång erfarenhet av att utveckla polysackariden dextran, som Pharmacia hade använt vid tillverkning av konstgjord blodplasma redan på 1940-talet och som visat sig väldigt användbart vid läkemedelstillverkning.
   – Han hade gjort sig ett namn och började hjälpa stora bolag runt om i världen med utveckling av produkter, berättar dottern Charlotte de Belder Tesséus, som sedan 2009 är vd för företaget.

Själv var hon fysioterapeut och lärare på Uppsala universitet när hon runt millennieskiftet började hjälpa fadern med bokföring på kvällstid. Med tiden blev hennes sysslor i företaget fler och fler och efter att först ha jobbat deltid tog hon till slut steget och började på heltid i det som nu blivit ett familjeföretag.
   – Jag har alltid varit intresserad av affärer. Att hålla på med affärsutveckling har gett mig en helt annan arbetsglädje än när jag jobbade i landstinget och inte kunde påverka min arbetssituation, säger hon.

En milstolpe för TdB Consultancy var när företaget flyttade till Uppsala Business Park i Fyrislund och även började med egen tillverkning. Bland produkterna finns fluorescerande dextraner som bland annat kan användas för att undersöka hur olika biologiska molekyler rör sig i vävnader och celler. Man kan till exempel undersöka hur blodkärlens genomsläpplighet förändras vid en allergisk reaktion.
   Medan fadern är konsult i forskarteamet, har dottern koncentrerat sig på att försöka bredda marknaden geografiskt. För två år sedan kunde Charlotte de Belder Tesséus med hjälp av internationaliseringscheckar som hon fått av Almi och Tillväxtverket göra en resa till Kina, Taiwan, Sydkorea och Singapore för att knyta kontakter. Förra året var det dags för Japan och hon har även fortsatt jobba mot USA-marknaden där TdB Consultancy varit etablerat sedan tidigare.
   – Vi kan se en ökad försäljning. Jag tror att det finns en enorm potential i Asien, men det tar tid att jobba upp kontaktnät och deras köpkedjor är väldigt komplicerade.

Resorna till trots är det på hemmaplan i Uppsala som hon hittar inspiration och utvecklar sin kunskap om affärsverksamhet. Hon är flitig besökare på Anders Wall-föreläsningarna i Universitetsaulan, deltar i ett kvinnligt affärsnätverk och har gått flera program hos Almi Uppsala.
   – Det är otroligt inspirerande och ger en massa energi att få träffa andra företagare och få stöd på olika sätt. Och de kurser jag har gått genom Almi har varit otroligt lärorika, berättar hon.
   Ett exempel var när hon och en medarbetare gick igenom Almis program för tillväxt  och bland annat fick ta fram en tillväxtbarometer för bolaget.
   – Det vi kom fram till då var att vi behövde förändra ledningsarbetet och det ledde till att vi skaffade en extern styrelseordförande och en liten ledningsgrupp och det har blivit väldigt bra.

En annan fråga som blev aktuell var hur företaget ska kunna bli mindre beroende av sin grundare, som fyller 84 år i sommar och med ålderns rätt har dragit ned på arbetet.
   – Det pågår ett långsamt generationsskifte och det gäller att försöka bevara all kunskap, säger Charlotte de Belder Tesséus och lägger till att hennes son numera arbetar i företaget och ska börja plugga kemi vid universitetet.

För egen del väntar ännu ett tillväxtprogram hos Almi, i organisation och ledarskap. Och hon har ett mål utstakat för företaget.
   – Det är att vi ska bli DI Gasell-företag. Då krävs bland annat en omsättning på tio miljoner kronor och tio anställda.

Vill du få ditt företag att växa? Kontakta Almi Uppsala!

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

Smart Tillväxt är ett affärsutvecklingsprojekt för hållbar tillväxt i små och medelstora företag i Östra Mellansverige.  I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering, och fler företag etablera sig på en internationell marknad. Projektet utvecklar även nya metoder för framgångsrik affärsutveckling. Projektet finansieras av Almi, Region Uppsala och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 Den här annonsen är producerad av UNT Content Studio
– en del av Upsala Nya Tidning