Under en resa till Tunisien 1984 fick Thomas Karlsson en mag- och tarminfektion. Väl hemma blev magen aldrig riktigt bra – det blev tvärtom bara värre och värre. Han tålde knappt någon mat och vägde till slut 49 kilo. Lite för hans 175 centimeter.
   – Det blev väldigt många ambulansutflykter under årens lopp och vid ett tillfälle var det så illa att jag fick näringsdropp under nio dagar, berättar han.
   Han träffade en mängd läkare på Akademiska sjukhuset där en av dem sa till Thomas att han var det svåraste IBS-fallet (Irritable Bowel Syndrome) han stött på och att Thomas var tvungen att bli sin egen läkare.
   – Jag minns fortfarande hur jag kände när jag gick hem därifrån – att där man trodde man skulle få hjälp, fanns ingen hjälp att få. Deras verktyg för att hjälpa mig var som ett litet sykit medan det krävdes rejäla verktyg att komma tillrätta med problemen. Jag kände att antingen drar jag något gammalt täcke över mig och väntar tills livet tar slut – eller så får jag ta upp kampen och bli min egen läkare.

Thomas satsade på det senare och trots att det har blivit många bakslag under åren så har det totalt sett gått väldigt bra framåt.
   Mycket tack vare att han började få fram bra produkter som hjälpte hans mag- och tarmproblem. För Thomas blev hans egen hälsoresa också en entreprenörsresa med företaget RevivaBio. Han såg att det fanns ett behov av hans produkter och nu säljs de till tusentals kunder inte bara i Sverige, utan även Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Bland kunderna finns över 50 läkare och professorer som inte hittar hjälp i den egna vården.
   – De första åren drev vi det bara vid sidan av, men 2009 skaffade vi en produktionsanläggning här i Uppsala. Riktig fart tog det för fem år sedan och nu satsar jag helt på det, berättar Thomas.
   Det märks inte minst på omsättningen som har ökat från drygt 2,7 miljoner 2015 till drygt 5 miljoner 2017.

I år har Thomas haft kontakt med Almi Företagspartner Uppsala som han fått hjälp från.
   – När man som ensam företagare växer fort, blir det lätt att man tar alla hattar på sig själv, vilket har en hämmande effekt på företagsutvecklingen. Vi har haft ett mellanår eller två tillväxtmässigt nu, men jag ser väldigt många möjligheter med företaget. Här kommer Almi in som ett bra stöd.
   Almi har gjort en genomlysning av bolaget och bland annat sett var svagheterna finns.
   – Vi ser ett behov av att stärka styrelsen – att ha folk i styrelsen med bredare kompetens. Och det ser jag faktiskt fram emot, att ha mer kontakt med forskare i Uppsala, som ju är ett medicinskt Silicon Valley, bolla tankar och idéer om mage och tarm och hur vi kan få fram mer avancerade produkter. Jag har inte växt in i ett sådant kontaktnät, men vet att det finns gott om kompetenta människor här, säger Thomas.

Var är företaget om tre år?
  
– Jag tror att vi omsätter tio miljoner kronor om tre år, 15 miljoner om fem. Jag ser vissa områden som vi bör satsa mer på vilket kräver en helt annan setup i företaget framåt för att klara det. Här behövs en viss kompetens och ett helt annat kapital, men jag tror att det är möjligt. Absolut.

 

Behöver du hjälp för att få ditt företag att växa och utvecklas? Kontakta Almi Uppsala!

 

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

Smart Tillväxt är ett affärsutvecklingsprojekt för hållbar tillväxt i små och medelstora företag i Östra Mellansverige.  I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering, och fler företag etablera sig på en internationell marknad. Projektet utvecklar även nya metoder för framgångsrik affärsutveckling. Projektet finansieras av Almi, Region Uppsala och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 Den här annonsen är producerad av UNT Content Studio – en del av Upsala Nya Tidning