Högst upp i det södra tornet på Uppsala slott finns stans högst belägna kontor. Kommunikationsbyrån Södra tornet har lokaler i tre av tornets våningar. Allt började 2002 när en grupp tidigare kommunikatörer från Uppsalas båda universitet flyttade in här med sitt nybildade företag.
   – Vi har inte alls kvar den starka koppling till universiteten som fanns då. Men precis som tanken var då har vi vår grund i den syftesdrivna kommunikationen. Vi jobbar mest med attitydpåverkan där vi leder folk att gå i en viss riktning, säger Anna Sundström, VD för Södra tornet.
   Bland byråns tidigare arbeten finns som exempel på det kampanjer för vaccinationsprogrammet, för ekologiskt kött, för förnuftig antibiotikaanvändning och mot fördomar och diskriminering.

Företaget har haft en mångårig tillväxtresa som accelererat i takt med att verksamheten har breddats och alltfler kunder har vänt sig till Södra tornet för att få hjälp med att utveckla sin kommunikation och stärka sina varumärken.
   – En del i företagets utveckling var att jag och Tomas Rudström, vår Creative Director, rekryterades 2011. Grundarna ville ha in oss eftersom vi hade mycket erfarenhet från byråvärlden, berättar Anna, som blev VD 2014.
   När byrån för några år sedan fick erbjudandet att delta i Almis tillväxtprogram hade de dock haft ett rätt jobbigt år bakom sig och tog tacksamt emot den hjälp de kunde få. Här erbjöds de en egen coach från Almi Uppsala, en chans att utbyta erfarenheter med andra företag, och inte minst en möjlighet till självreflektion.
   – Bland annat upptäckte vi att vi kunde paketera våra tjänster på ett sätt så att de blev mer attraktiva. En annan sak var att det fanns gemensamma arbetsmetoder för några av våra mest framgångsrika projekt, metoder som vi sedan dess alltid försöker använda, förklarar Anna.

Hos Södra tornet har Tomas och Anna bidragit med sina erfarenheter från byråvärlden sedan 2011.

Anna fick också ut mycket av att lära känna verkställande direktörer i de andra företagen som var med. De håller fortfarande kontakten och ger varandra stöd i stort och smått.
   – Vi fick exempelvis bra tips när vi skulle göra om Södra tornet till ett medarbetarägt företag eftersom ett av de andra företagen tidigare hade gjort samma resa. Själva har vi kunnat dela med oss av erfarenheterna från vårt framgångsrika styrelsearbete, konstaterar Anna.
   Genom att ta in externa styrelseledamöter med erfarenhet både från andra orter och andra branscher har Södra tornet fått ett mer professionellt styrelsearbete enligt Anna.              
   – Styrelsen kan bidra med ett utifrånperspektiv och ifrågasätta saker vi gör. Nästa år ska vi ta sista steget och välja en extern styrelseordförande också. Det blir en bra utomstående person att vända sig till för att få stöd vid olika utmaningar, menar hon.

Södra tornets VD Anna Sundström värdesätter de kontakter hon knutit genom Almi. 

Reklam- och kommunikationsvärlden är en tuff bransch att jobba i, och ända sedan starten har Södra tornet arbetat med hållbarhet ur medarbetarperspektivet. Här ska man kunna gå hem klockan fem och ha ett liv utanför arbetet. Eventuell övertid ska kunna tas ut i ledig tid, och alla som har fått barn – kvinnor som män – har haft längre föräldraledigheter. På senare år har även företaget breddat sitt hållbarhetsarbete. Anna berättar att man för närvarande stöttar Hungerprojektet som pågår i tolv U-länder, och på kontoret finns ett klimatcertifikat för 2018.
   – Efter att ha gjort en översyn av resor, förbrukningsvaror och annat, klimatkompenserade vi för hela året. Det blev inte så dyrt, vi är inte i någon klimattärande bransch. Men det fanns såklart saker vi hade kunnat göra ännu mer klimatsmart, avslutar Anna med eftertryck.

 

Vill du få ditt företag att växa? Kontakta Almi Uppsala!

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.

Smart Tillväxt är ett affärsutvecklingsprojekt för hållbar tillväxt i små och medelstora företag i Östra Mellansverige.  I projektet ska fler företag dra nytta av regionens prioriterade områden för smart specialisering, och fler företag etablera sig på en internationell marknad. Projektet utvecklar även nya metoder för framgångsrik affärsutveckling. Projektet finansieras av Almi, Region Uppsala och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

 Den här annonsen är producerad av UNT Content Studio – en del av Upsala Nya Tidning