– Förbrukningsvarorna får inte användas i onödan. Plasten ska göra nytta där den behövs. Vi kan inte bara ta bort allting, vi behöver tänka om vad gäller hur mycket vi använder, men även vilka material vi använder, säger Lina Widenmo som är miljöstrateg på Region Uppsala.
   Förbrukningsvaror är engångsartiklar, ofta av plast, som används en gång och sedan kastas. Ofta slängs plasten i brännbar fraktion vilket inte är bra då plasten bör återvinnas, det vill säga smältas ner för att sedan bli nya produkter.

Region Uppsala jobbar inom pågående programperiod med tre övergripande miljömål: minska klimatpåverkan, hälsosam och giftfri miljö och en hållbar och effektiv resursanvändning.
   – De senaste sex åren har vi jobbat med att minska klimatpåverkan från förbrukningsvaror. Under förra mandatperioden minskade vi vår uppmätta klimatpåverkan med 40 procent. Utsläppen från exempelvis kollektivtrafiken har minskat mycket men vi ser att de förbrukningsvaror som används fortfarande har en stor klimatpåverkan jämfört med andra utsläppskällor, säger Marta Fallgren som är miljöchef vid Region Uppsala.

Lina Widenmo berättar att de jobbar med två spår; att återvinna material och att ersätta material.
   – Vi har ett samarbete med forskningsinstitutet RISE som undersöker hur operationskläder i plast och munskydd kan återvinnas. Det lär oss hur vi kan upphandla produkter av material som lättare kan återvinnas.
   – Vi ersätter också plastprodukter med produkter i mer hållbara material där det är möjligt; som plastmuggar mot pappmuggar och tvättlappar i papper istället för i skumplast. Tack vare det kan vi minska användningen av plast med fem ton om året. Det är en enkel åtgärd som ger ett stort resultat.

Ett annat område är att minska överanvändningen av engångshandskar i plast. Plasthandskar behövs för en säker vård, men överanvändningen av handskar kan minskas med bra rutiner. Region Uppsala samarbetar med enheten för Vårdhygien som har rutiner för användandet av plasthandskar.
   – Vi har en bra dialog med medarbetarna ute i verksamheten. Det skapar engagemang att hitta nya lösningar och vi tar vara på de goda idéerna och initiativen. Tillsammans har vi tagit fram en minskningslista, där vi identifierat produkter som vi kan minska användningen av eller som kan bytas ut till mer hållbara material som till exempel papp, berättar Lina och avslutar:
   – Vi fortsätter arbetet med att hitta lösningar för att återvinna plasten. Det gör stor klimatnytta om den kan återvinnas och inte brännas. Jag hoppas också att utvecklingen går framåt när det kommer till att hitta nya hållbara material som vi kan använda i de fall vi behöver engångsartiklar.

 

♦  ♦  ♦  ♦

 Den här annonsen är en produktion från UNT Content Studio
– en del av Upsala Nya Tidning