Det är framförallt via urin och avföring som läkemedelsrester kommer ut i avloppsvatten från bostäder, vårdboenden och sjukhus. Vissa läkemedel bryts ned i det vanliga reningsverket i Uppsala, men de flesta går rätt igenom och kommer ut i sjöar och vattendrag. Där bryts de oftast inte ned så snabbt vilket gör att vi inte vet hur det kommer påverka oss i framtiden.
   – Man har hittat väldigt låga halter av läkemedelsrester i dricksvattnet i Sverige, vilket är en varningssignal. Vi har väldigt bra dricksvatten i Sverige och man ska inte vara rädd för att dricka det. Men hur höga halter har vi i framtiden om vi inte gör något nu? säger Sofia Svebrant som är miljöstrateg på Region Uppsala och leder projektet med ozonreningen.

Region Uppsala vill hitta en metod som renar avloppsvattnet på Akademiska innan det går vidare till reningsverket, framförallt för att minska risken för att utveckla resistens mot den speciella typen av antibiotika som bara används på sjukhus, när inget annat hjälper. Forskningen visar att metoden att använda ozon som reagerar med läkemedelsmolekylerna och slår sönder dem, fungerar bäst. 
   Projektet pågår under 2019 och på sjukhusets område står en container med ozonreningsapparaturen. Delar av avloppsvattnet från sjukhuset pumpas upp från avloppsledningen in via ett filter till ozonanläggningen. Vattnet renas med hjälp av ozonet och släpps sedan tillbaka i avloppsledningen som går vidare till reningsverket.  
   – Vi är först i landet med att testa i så här stor skala och på ett enskilt sjukhus, berättar Sofia. Det har väckt stor uppmärksamhet hos övriga regioner.
   Även projektgruppen i sig väcker uppmärksamhet.
   – Vi är en tvärvetenskaplig grupp som består av tjänstepersoner och en VVS-ingenjör från Fastighet och service på Region Uppsala samt en forskare från Uppsala universitet som också är läkare. När projektet är slut vid årsskiftet skriver vi en vetenskaplig artikel om utfallet.

 

Under de senaste åren har olika metoder prövats för att rena Akademiskas avloppsvatten från läkemedel. I det nuvarande miljöprogrammet ska utsläppen av antibiotika minskas med 20 procent till år 2022.
   Utöver ozonreningsprojektet har Region Uppsala fler åtgärder för att jobba för en hälsosam och giftfri miljö. Miljöchefen Marta Fallgren berättar:
   – Vi ställer krav i våra upphandlingar på att minska förekomsten av kemikalier i produkter, eller farliga ämnen i livsmedel och textilier. Vi jobbar också med alternativ till att skriva ut läkemedel, till exempel att istället för sömnläkemedel kan man gå en sömnkurs.

Förhoppningen är att projektet med ozonreningen ska falla väl ut och att ett beslut kan fattas om att investera i en fullskalig anläggning på Akademiska. Det innebär i sådana fall en investering. Men alternativet att låta bli och att inte göra något åt läkemedelsrester i avloppet och få ökad antibiotikaresistens, vad kostar inte det?

 

♦  ♦  ♦  ♦

 Den här annonsen är en produktion från UNT Content Studio
– en del av Upsala Nya Tidning