Det är mycket glädjande att se FP:s intresse och faktiskt insiktsfulla artikel om landsbygden 23/3, skriven av Peter Nordgren och Alf Hanslöf. Man underkänner i stort den landsbygdspolitik som förts i Sverige under lång tid, oavsett regeringens färg. Det tycker jag är en respektfull och ödmjuk insällning gentemot landsbygdsbefolkningen, som fått försämrad grundtrygghet och basservice inom alltför många områden.

Sen gör man tyvärr det klassiska misstaget att man efter drygt sex år vid makten i såväl riksdag, kommun och landsting, vill tillsätta en landsbygdsutredning. Man måste agera nu, Peter Nordgren och Alf Hanslöf!

Till att börja med kan man inom Uppsala kommun istället för att utarma deltidsbrandkårerna och nu dessutom hota Skyttorp med nedläggning, stärka desamma. Därigenom förbättras en trygghetsbaserande samhällsfunktion i stället för som nu. Landsbygdsskolorna var också på tapeten här nyligen,genom nedläggningshot, men det förslaget slängdes lyckligtvis i papperskorgen. Skolan är kanske den allra viktigaste samhällsfunktionen för att bibehålla en levande bygd, och därför är det väl helt enkelt bara att ta beslut om att alla landsbygdsskolor ska vara kvar och därmed ge arbetsro och framtidstro, vilket gör att människor väljer att bo kvar eller kanske tom flytta till en mindre ort just tack vare skolan.

En annan sällan uppmärksammad sak är konstgräsplaner. I dag ligger alla befintliga konstgäsplaner i Uppsala stad, inte en enda utanför! Att stora arenor som Studenternas och Gränby ishall mm ligger i staden är ganska naturligt, men när det gäller mindre aktivitetsytor så kunde man här prioriterat annorlunda redan från början om intresse funnits, och i stället byggt den eller de första konstgräsplanerna utanför staden. Det finns många fler exempel på hur landsbygden missgynnas, men i grund och botten handlar det om att få in ett helt ändrat tänkande bland styrande politiker och tjänstemän.

Centerpartisterna Stefan Hanna och Eskil Erlandsson är i sin kommentar till FP-artikeln inte riktigt lika ödmjuka. Man berättar i stället om allt fantastiskt man gjort och hur bra Centern jobbat för landsbygden. En uppfattning som inte delas av speciellt många boende på landsbygden och än mindre av jordbrukarna, som ju C påstår sig ha gjort så mycket för.

Det skulle vara intressant att se uträkningen på hur de minskat den administrativa bördan, den upplevda bördan hos bönderna själva ligger nog snarast på en ökning med 40 procent. Att alliansregeringen misslyckats totalt med jordbrukspolitiken visas klart av den vikande självförsörjningsgraden på livsmedel, Sverige är idag nere på ca 47 procent, vilket är skrämmande lågt vid en krissituation. Mjölkbönderna, med sin naturvårdande insats i form av betande djur i våra vackra hagar, är kraftigt minskande på grund av dålig lönsamhet, trots en enorm arbetsinsats.

Inte nog med att Sverige har sämre förutsättningar på grund av klimatet. Här har regeringarna genom åren försämrat konkurrensvillkoren för svenska livsmedelsproducenter med troligen världens tuffaste miljö- och djurskyddskrav. Vilket i och för sig är lovvärt för miljön och djurens välbefinnande. Men problemet är att man sen struntar i dessa regler när det offentliga ska upphandla livsmedel, utan går då efter lägsta EU-krav och upphandlar enbart efter pris med hänvisning till LOU.

Denna dubbelmoral har gett oss så låg självförsörjningsgrad, och gör att de flesta skolbarn och äldre äter mat producerat under betydligt sämre miljö- och djurskyddsförutsättningar. Här har FP och C ett gyllene tillfälle att förändra detta snabbt i åtminstone Uppsala kommun och län. På en M-länsförbundsstämma för ett par år sedan beslutades att M ska driva frågan att krav motsvarande de svenska beträffande miljö och djuromsorg ska ställas på livsmedelsupphandlingen i länet och länets kommuner.

Detta handlar inte om att gynna svenskproducerat utan om att sluta missgynna dem! Om man är osäker på tillvägagångssättet, så är det bara att titta på Sigtuna kommun, de har lyckats.

I övrigt så kan man arbeta för snabbare, enklare bygglov på landsbygden och inte skapa enorma natur- och kulturreservat där man inte får bygga.

Hela Uppland är ett myller av fornlämningar och den överhysteri som i dag finns är ett hinder för att utveckla och bibehålla bebyggelse.

Glöm inte att om inga bor kvar och vårdar landskapet, så växer det igen och blir skog rasande fort.

Sluta försämra t ex post- och apoteksservicen och inse att den övertro på marknadskrafterna som finns i regeringen inte fungerar, utan lämnar stora glesbygdsdistrikt i sticket. Även vad gäller it-kommunikation med mera.

Claes Littorin
ordf Landsbygdspartiet oberoende
Uppsala kommun
UNT 9/4 2013