De senaste åren har den förnybara energin i världen växt snabbare än någonsin. Den tekniska utvecklingen har gått snabbt framåt. Solceller och vindkraft blir allt billigare, samtidigt som de ger mer el tack vare ökad effekt. För ett modernt land som Sverige, som redan har en stor andel förnybar energi i form av vattenkraft, finns goda förutsättningar att ställa om till ett 100 procent förnybart energisystem.

I många länder sker en utveckling där människor i allt högre grad producerar sin egen el. Byalag går ihop och köper vindkraftverk. Familjer monterar solceller på radhustaket. I Danmark och Tyskland byggs det solceller och kooperativ vindkraft som aldrig förr. I Tyskland är nu 2,5 miljoner hushåll ägare av sin egen el från sol eller vind.

Men i Sverige är det fortfarande krångligt för den som vill producera sin egen förnybara el. Färre än 30000 svenska hushåll gör egen el i dag. Detta beror inte på att svenskarna skulle vara ointresserade, tvärtom. Sju av tio kan tänka sig att investera i egen el.

För att ta steget är det avgörande att kunna räkna hem investeringen: Hur många år behöver jag vänta innan investeringskostnaden för solcellerna eller vindkraften betalar sig i form av billigare elräkning?

Avgörande för lönsamheten är att hushållen ska få sälja el ut på nätet när man har överskott och köpa tillbaka till samma pris när man har underskott. Denna kvittning kallas nettodebitering. I dag finns det elbolag som går före och tillåter detta, men det saknas nationell lagstiftning och därför får du inget betalt för din överskottsel om du har fel elbolag.

Miljöpartiet vill att alla hushåll i Sverige ska ha rätt att kvitta överskott från egenproducerad el. Vi beräknar att det finns potential för att 500 000 svenskar skulle kunna vara med och äga sin egen elproduktion inom fem år.

Målet innebär att cirka 4,5 terrawattimmar el – motsvarande en mindre kärnkraftsreaktor – produceras av svenska villa- och lägenhetshushåll. Vårt mål för Uppsala är att 10 000 hushåll i kommunen ska äga egen producerad förnybar el år 2018. Det skulle vara ett viktigt bidrag till ett mer hållbart och miljövänligt energisystem. Människor i lägenhet kan ha egen el genom att äga andelar i vindkraft eller solanläggningar, likaväl som villaägare. Flera bostadshus med egen förnybar el växer just nu fram i Uppsala. Det mest uppmärksammade exemplet är bostadshuset Frodeparken som vi besökte den 9 december, inte långt ifrån Uppsala resecentrum, vars hela fasad i söderläge täcks av solpaneler.

Trots mängder av utredningar har regeringen misslyckats med att ge hushållen möjlighet att bidra till den förnybara elproduktionen.

Regeringens senaste utredning föreslår ett energiskatteavdrag för de som installerar solceller eller vindkraftverk på den egna gården eller taket. Det är ett steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt bra. Dessutom utesluts alla som bor i lägenhet, eftersom andelsägd förnybar elproduktion inte omfattas av energiskatteavdraget.

Vi blev förvånade när Stefan Hanna, kommunalråd för Centerpartiet i Uppsala, i UNT (16/12) kallade vårt förslag om att införa nettodebitering för ”idiotiskt”. Självklart kommer vi att införa ett system som fungerar utmärkt inom ramen för EU:s regelverk, vilket andra EU-länder redan gjort.

Stefan Hannas inställning och alliansregeringens oförmåga att ta fram politik för mer solel visar att det krävs ett maktskifte både i Uppsala och på regeringsnivå för att Sverige ska hänga med i racet om den förnybara energin. Det finns inget idiotiskt med solel, det enda idiotiska vore att missa chansen att låta hushållen vara med i arbetet mot ett mer hållbart samhälle.

Åsa Romson språkrör (MP)

Maria Gardfjell kommunalråd (MP)