Vi har inte bara lämnat ett turbulent år bakom oss utan också en hel mandatperiod. Det finns mycket att säga om vad som hänt men vi håller oss till att vi verkar gå mot ljusare tider.

Nyligen släppte Statistiska centralbyrån (SCB) siffror som visar att sysselsättningen ökar i Sverige. I fjol hade fler än 100 000 människor ett arbete i november jämfört med 2009, samtidigt som sjukskrivningarna minskar och BNP ökar. I Uppsala län innebär det att drygt 2 000 personer kan känna glädjen att ha ett arbete att gå till varje dag i år jämfört med motsvarande period förra året. Detta är glädjande siffror. I kontrast till svensk ekonomis starka återhämtning står finansiell oro och svag tillväxt i stora delar av Europa. Därför är det fortsatt viktigt med ordning och reda i offentliga finanser.

Sverige är ett litet exportberoende land. Det är vår styrka att vi nu står bättre rustade än kanske något annat europeiskt land, men om våra grannländer drabbas av ytterligare finansiell oro finns risken att det sker även här hos oss.

Därför är det viktigt att fortsätta längs den ansvarsfulla väg som Anders Borg och Fredrik Reinfeldt lett oss in på genom finanskrisen och inte, likt vänsteroppositionen, förivra oss och börja spendera pengar som vi faktiskt ännu inte har.

Jobb och en ansvarsfull ekonomisk politik som håller ihop landet samt värnar välfärdens kärna ska göra oss väl rustade att möta kommande lågkonjunkturer.

Det är fortfarande alldeles för många som saknar arbete. Så länge det finns människor som står utanför arbetsmarknaden kommer det att vara en av våra viktigaste utmaningar. Vi har en arbetslinje som fungerar och den tänker vi inte överge. Siffrorna från SCB om den minskande arbetslösheten är glädjande och visar att Sverige är på rätt väg men också att Alliansens politik har burit frukt. Det är vår ambition att vi tar oss förstärkta ur finanskrisen och säkrar vår långsiktiga strategi för att stabila offentliga finanser leder till varaktigt fler jobb.

Anna Kinberg Batra

ordförande (M) i riksdagens finansutskott

Ulrika Karlsson

riksdagsledamot (M) Uppsala län

UNT 2/1 2011