Replik. Alliansregeringen har under 2013 satsat 25 miljarder kronor på ytterligare reformer för att få fler människor in på arbetsmarknaden. Det har vi kunnat göra därför att vi har ordning och reda i statens finanser och därmed också resurser att satsa i lågkonjunktur.

Vår politik har inneburit att 200 000 personer sedan 2006 lämnat ett i många fall långvarigt utanförskap samtidigt som antalet sysselsatta ökat med 200 000 personer.

Nu vill vi gå vidare med ytterligare reformer för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden särskilt för unga. Det handlar om utbildning, att göra det enklare och billigare att anställa och om att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden genom till exempel YA-jobb, en anställning som kombinerar arbete med utbildning.

Socialdemokraterna däremot vill höja skatten på att ha unga anställda med 17 miljarder. Det motsvarar cirka 60 000 ungdomsjobb. Vi skulle vilja fråga Agneta Gille (UNT-debatt 13 augusti)hur ökade kostnader att anställa unga leder till fler jobb?

I praktiken innebär det budgetförslag Agneta Gille röstade ja till i riksdagen att hon med kirurgisk precision försvårar ungdomars möjligheter att ta steget in på arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna har dessutom föreslagit försämringar av RUT, fördubblad restaurangmoms och en höjning av bolagsskatten. Det handlar om en skattechock på svenska hushåll och företag på hela 30 miljarder kronor.

Resultatet av den politik Socialdemokraterna i riksdagen står för vore en återgång till ett Sverige där det lönar sig mindre att arbeta och där vägen in på arbetsmarknaden är väsentligt svårare. Socialdemokraternas politik slår särskilt hårt mot unga, kvinnor och utrikes födda.

Hillevi Engström

arbetsmarknadsminister (M)

Ulrika Karlsson

riksdagsledamot (M) Uppsala län

UNT 19/8 2013