Teuta Sederstedt
ordförand i De Handikappades Riksförbunds lokalavdelning, Uppsala
Catharina Drougge
medlem i DHR
UNT 27/9 2005