Karin Mannberg Wretin
Agnetha Pettersson
Johan Dellbeck

antikvarier vid Upplandsmuseets Kulturmiljöavdelning
UNT 30/10 2007