debatt Kommittén för modernare byggregler gör en Sverigeturné under våren och samlar in synpunkter om byggreglernas innehåll och utformning, skriver Kurt Eliasson och Anna Sander.

Vilka krav ställer utvecklingen i Uppsala och Knivsta på framtidens byggregler?

Kommittén för modernare byggregler besöker i dag Uppsala och Knivsta för att höra om dagens byggregler är anpassade för morgondagens behov av bostäder och arbetsplatser.

Uppsala och Knivsta är intressanta att titta närmare på eftersom båda kommunerna expanderar kraftigt samtidigt.

Uppsala, som är Sveriges fjärde största stad, ökade med cirka 5 000 invånare förra året och har nu närmare 220 000 invånare. Ambitionen är att skapa 2 000 nya arbetsplatser och 3 000 nya bostäder per år.

Knivsta, som blev en egen kommun 2003, är en de av snabbast växande kommunerna i förhållande till sin storlek. 18 000 invånare förväntas växa till 25 000 inom sju år.

Expansionen i Uppsala och Knivsta ställer höga krav på moderna och effektiva byggregler som stödjer utvecklingen.

Byggreglerna ska stimulera byggandet, skapa förutsättningar för bostäder som kan efterfrågas av olika målgrupper och säkerställa att de bostäder och arbetsplatser som byggs är sunda. Reglerna bör även vara förutsägbara och enkla att förstå.

Kommittén för modernare byggregler gör en Sverigeturné under våren och samlar in synpunkter om byggreglernas innehåll och utformning.

I slutet av 2019 presenterar kommittén förslag på nya byggregler. Lokala exempel på hur reglerna tillämpas idag och synpunkter på vilka förändringar som kan behövas är värdefulla i vårt fortsatta arbete.

Vi vill därför höra hur byggreglerna fungerar i praktiken och vad som krävs för att reglerna ska bidra till effektiva byggprocesser, bra bostäder och arbetsplatser. I Uppsala träffar vi Erik Pelling (S), ordförande för plan- och byggnadsnämnden och i Knivsta träffar vi Boo Östberg (C), ordförande för bygg- och miljönämnden. Vi träffar också representanter från kommunförvaltningarna samt lokala byggaktörer och fastighetsägare, för att få värdefulla erfarenheter av hur byggreglerna fungerar i dag.

Vi vill även höra hur framtidens bostäder och arbetsplatser kan komma att utformas.

Digitalisering, förändrat levnadssätt och klimatförändringar kan skapa nya behov och spännande innovativa lösningar.

Vad ställer det för krav på framtidens byggregler?

Kurt Eliasson, utredare i Kommittén för modernare byggregler

Anna Sander, utredare i Kommittén för modernare byggregler