Arbetet mot bidrags- och skattefusk i Sverige måste skärpas. För i Sverige ska det löna sig att gå till jobbet och försörja sig på arbete. Ju fler som jobbar, desto större blir möjligheterna att tillsammans stärka Sverige.

Tillit skapas när våra gemensamma ansträngningar bidrar till resurser för bättre välfärd och en fungerande rättsstat. Därför är det avgörande att alla tar sitt ansvar.Vi moderater står upp för att skatten människor betalar aldrig ska bli högre än lönen man får behålla.

Det är en grundläggande princip för skattesystemets legitimitet och trovärdighet. Under alliansregeringen ökade andelen människor som hade en positiv uppfattning om skattesystemet, medan andelen som hade en negativ uppfattning minskade från 47 till 25 procent under perioden 2006-2012. Fler upplevde att skattenivåerna var rättvisa. Vilket är positivt för ett land och viktig för sammanhållningen i ett samhälle. Den hoppfullheten måste vi eftersträva i Sverige.

Artikelbild

| Cecilia Widegren

Sveriges marginalskatter är bland de högsta i världen samtidigt som beskattningen av låga inkomster är betydande. Det innebär att skillnaden i plånboken inte blir särskilt stor för den som går från bidrag till jobb eller för den som lyckas klättra i karriären eller utbildar sig mer. Det lönar sig inte tillräckligt bra att arbeta.

Därför vill vi fortsätta att utveckla arbetslinjen. Vi föreslår därför den största jobbskattereformen sedan 2006. Det handlar om att sänka skatten för alla som arbetar, särskilt för dem med lägre inkomster.Men det förutsätter samtidigt betydligt skarpare krav på att alla gör rätt för sig.

Den som fuskar eller missbrukar våra system tar sig rätten att leva på andras bekostnad. Det får vi som samhälle aldrig acceptera, vare sig det gäller den som inte betalar skatt som den ska eller den som drar nytta av bidrag som den egentligen inte har rätt till. Tyvärr har Stefan Löfvens regering inte gjort tillräckligt de senaste åren. En regering som tar ansvar för ekonomin måste outtröttligt bekämpa fusket och värna våra gemensamma medel. Vi föreslår därför följande: 1. Stärk Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens arbete mot skattefusk. Den som undanhåller skatt påförs ett skattetillägg, men i dag finns inga särskilda regler för personer som begår svårare eller upprepade överträdelser. Moderaterna vill därför se över nivåerna och regelverket för skattetilläggen i syfte att förstärka dess förebyggande effekter.2. Inför ett gemensamt utbetalningssystem för offentliga bidrag. Dagens system för utbetalningar för offentliga bidrag har begränsade kontrollfunktioner och står inte i förbindelse med varandra. Detta ökar risken för dubbelutbetalningar från olika system.

Vi vill därför utreda hur införandet av ett gemensamt system eller en gemensam kontrollfunktion snabbt kan komma på plats.3. Satsa på internationell samverkan. Tiotals miljarder kronor försvinner varje år i skatteintäkter som borde ha betalats på internationella transaktioner, enligt Skatteverket. Under alliansregeringen ingick Sverige ett stort antal skatteavtal med andra länder för att öka möjligheterna att motverka denna typ av fusk. Moderaterna vill fortsätta arbetet med att upptäcka de som försöker fly undan sitt ansvar. Moderaterna är partiet för dem som arbetar och gör rätt för sig.

Skatte- och bidragsfusk måste stävjas. För att det ska lyckas måste skatterna vara rimliga och legitima. Samtidigt ska myndigheterna få bättre verktyg för att bekämpa fusk.

Att minska skattefusket och göra det mer lönsamt att arbeta ökar skatteintäkterna och bidrar till ett bättre och starkare Sverige.

Cecilia Widegren

riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson (M)