Vi vill alla att det käraste vi har ska ha det bra i förskolan. Få utveckling, stöd och växa i sin egen takt – utan stress eller dåliga förutsättningar i felanpassade lokaler.

Barnskötare är den enskilt största yrkesgruppen i förskolan och de har en viktig roll i att ge barnen tillgång till omsorg, lärande och utveckling.

Det är ett betydelsefullt, roligt och krävande arbete. Kvalitet i förskolan innebär att det finns en god bemanning med yrkeskunnig personal och kontinuitet i arbetslaget. Det betyder att barnskötare måste ha tid, förutsättning och kunskap att möta behoven hos barnen och följa de dokument som styr förskolans verksamhet.

För att det ska var möjligt att följa läroplanen, minska barngruppernas storlekar och öka bemanningen krävs det att det finns barnskötare att anställa.

Inom fyra år räknar Kommunal med att behövs nästan 20 000 fler barnskötare. Det kan sättas i relation till att varje år är det endast 2 000 personer som slutför en utbildning eller kurs inom barn- och fritid.

Barnskötare har ett komplicerat uppdrag, många gånger med otydliga arbetsbeskrivningar och ofta på arbetsplatser med låg bemanning. Det bidrar till en stress för att inte räcka till, att veta vad som förväntas av uppdraget eller kunna möta de förväntningarna. 29 procent av barnskötarna i Kommunal uppger att de har otillräcklig bemanning varje dag på sin arbetsplats. 39 procent upplever arbetet som psykiskt ansträngande i stort sett dagligen, och av dessa är det nära hälften som överväger att lämna yrket. Hur ska vi kunna motivera fler att vilja bli barnskötare när verkligheten ser ut så här?

Det är tydligt att enigheten mellan barnskötares uppdrag, arbetsbeskrivning och utbildning måste förbättras för att deras yrkesroll – oavsett om de arbetar i förskola, skola eller fritidshem – ska kunna stärkas och arbetsvillkoren bli bättre.

Det krävs ett strategiskt förändringsarbete på många olika nivåer.

En nationell standard för den utbildning som krävs för att arbeta som barnskötare skulle skapa tydligare yrkesvägar och utveckla både innehåll och uppdrag för yrkesgruppen. En god bemanning utifrån ett långsiktigt perspektiv går att få genom att införa vikariepooler, tillsvidareanställningar och heltidsarbete som norm i förskolan.

För i slutändan handlar det om att det måste finnas rätt kompetens och bemanning i förskolan. Den ska vara tillräcklig utifrån barngruppens storlek och sammansättning, samt med hänsyn till arbetsmiljö och lokaler.