Centerpartiet har svikit sina vallöften om att bevara och skydda den värdefulla naturen i Årike Fyris och Stefan Hanna gör ett förtvivlat försök att klanka ner på Miljöpartiet i stället för att ta ansvar.

Stefan Hanna kommer med svepande anklagelser om att Miljöpartiet skulle hitta på, men fakta i målet är tydliga: Under Centerpartiets ledning planerar Uppsala kommun för två trafikleder och bilbroar genom Årike Fyris. Dels trafikleden och bron vid Studenternas idrottsplats och dels bron vid Ultuna.

Båda dessa projekt går stick i stäv med de vallöften som Centerpartiet ställt ut till sina väljare i de senaste valrörelserna. Centerpartiet driver en linje i valrörelsen och en helt annan i de kommunala sammanträdesrummen.

Stefan Hanna skriver att Centerpartiet är ”mycket skeptiskt till en större trafikled genom Årike Fyris från Ultuna till Nåntuna”. Samtidigt har Stefan Hanna, som är ordförande i Gatu- och Samhällsmiljönämnden, tagit fram planerna och konsekvent röstat för att bygga inte bara en utan två tunga trafikleder med broar över Fyrisån.

Stefan Hanna skryter gärna om Centerpartiets miljöpolitik, men det handlar oftast om tomma ord.

I styrdokumenten skrivs vackert om att trafiken ska ställas om och att kollektivtrafiken och cykeltrafiken ska öka, men i den praktiska politiken så agerar centerpartiet tillsammans med de övriga majoritetspartierna på motsatt sätt – flera nya stora trafikleder och bilbroar planeras vilket kommer leda till en ökad biltrafik i Uppsala.

Vi måste ställa om Uppsalatrafiken och satsa på miljövänliga och klimatsmarta lösningar. Då är det självklart att säga nej till nya trafikleder och bilbroar genom Årike Fyris, och i stället satsa på spårvagnsutbyggnad och en kraftig utbyggnad av cykelvägar.

Att bygga en trafikled rakt över Årike Fyris skulle förstöra ett uppskattat friluftsområde, hota miljövärden, riskera att störa en av kommunens bästa fågellokaler och sätta stopp för ett världsarv till Linnés minne.

Efter den häftiga kritik som en stor mängd remissinstanser framfört borde det vara självklart för varje ansvarskännande kommunledning att helt skrota planerna på trafikleden genom Åriket.

Johan Lundqvist

2:e vice ordförande (MP) i Gatu- och samhällsmiljönämnden

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)