REPLIK. Lars Cornell och Sten Kaijser skriver okunnigt om bioenergi under rubriken Bioenergi sämre än sitt rykte (UNT 20/9). De skriver att det inte har någon betydelse för klimatet varifrån koldioxidmolekylerna kommer, från fossilt bränsle eller biobränsle.

Tvärtom! Det har avgörande betydelse. Det fossila kolet har varit tryggt undanstoppat i jordskorpan i miljontals år. Huvudorsaken till den stigande koldioxidhalten i atmosfären är att vi genom förbränningen av fossilt kol (olja, kol, naturgas), tillför atmosfären 8 miljarder ton extra kol varje år.

Biobränslenas kol och koldioxid är däremot en del av ett naturligt kretslopp. Avskogning leder till nettotillförsel av koldioxid, men ett uthålligt skogsbruk som det svenska binder tvärtom mer kol än vad som frigörs. Skogen i Sverige växer snabbare än uttaget av biomassa och nettobindnigen är 30-40 miljoner ton koldioxid per år.

Biobränslen sägs ?minska fotosyntesen? genom att de kräver uppodling. Om fotosyntesen, och därmed kolinbindningen, ökar eller minskar, beror på vad som fanns på marken före. Om man odlar sockerrör eller eukalyptus på tidigare lågproduktiv gräsmark ökar kolinbindningen kraftigt. Om man hugger ner regnskog för att nyodla minskar kolförrådet.

Det gäller att göra rätt. Högproduktiva odlingar av biogrödor ökar inbindningen av kol och omvandlar solenergi till biomassa som kan utnyttjas som bränsle.

De skriver också om elproduktion med biobränslen och anser att kärnkraft är bättre. Biokraften är redan i dag Sveriges tredje största elproduktionsform, och ge cirka 12 TWh el per år. Det är mer än vad Oskarshamnsverkets tre reaktorer producerade förra året.

Slutligen skriver de att bioenergi är en bristvara och att uttaget redan passerat en nivå som är hälsosam för vår jord. Brist kommer att uppstå på de bränslen som förbrukas och inte kan nyskapas ? de fossila bränslena (olja, kol, naturgas och uran). Bioenergin är förnybar och kan med solens hjälp i princip återskapas under all framtid.

Kjell Andersson

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen

UNT 2/10 2011