President Obama och statsminiater Reinfeldt pratade klimatförändringar. Vad hjälper det? Vi biologer och miljöentusiaster begriper inte varför politiker och andra misslyckas gång på gång med att komma fram till verkligt bindande beslut och internationella åtaganden i klimatfråganfrågan på alla dessa sammankomster och otaliga miljömöten världen över. Det kan väl inte vara så, att vi som vill så väl, i allra högsta grad själva har bidragit till de rådande förhållandena. För oss är ju allting så självklart, eller… ? I Sverige undrar vi, varför inte vårt land kan gå före och visa vägen, vi som ändå vet … Men vad är det vi egentligen vet, och hur reagerar alla våra miljöaktivister?

Jo, över allt regerar i vårt land den biologiska mångfalden och det är väl i vissa, speciella lägen gott och väl. Men det drivs in absurdum. Och det begriper folk.

Ta som exempel debatten om salamandern och vargen och pandan och noshörningarna eller fridlysningsraseriet. Så fort en mer eller mindre ovidkommande lav eller svamp eller insekt eller blomma påstås hotad av utrotning ropas på fridlysning. Det anses att en förestående utrotningen visar på att något är fel.

Javisst, är mycket fel, men vad gör vi åt felet då? Vi angriper symptomen och inte orsakerna. Vi koncentrerar oss på fel saker och vanligt folk förstår inte vad vi biologer sysslar med. Vi lägger ner en massa pengar på och anstränger oss verkligen att rädda till exempel tigern och orangutangen från utrotning (ja, jag har också skickat pengar!), samtidigt som många länders hela odlingssystem för livsmedel och försörjningsmöjligheter helt håller på att förstöras. För att inte tala om allt bekymmer med oljeberoendet och med vad luft-, mark- och vattenföroreningar egentligen innebär för mänsklighetens välbefinnande och faktiskt överlevnad.

Skickliga forskare i vårt land försöker med ganska enkla metoder att påverka vissa växtslags genetiska konstitution, och genast reser vi oss som en man och skriker på förbud. Tänk vilken enorm fördel kommande generationer skulle kunna ha av att veta mer om och ha metoder för att påverka det genetiska genomet direkt, nu när vi inte vet hur klimatet kommer att slirar till det.

Tänk om vi istället för allt detta hade tagit tjuren vid hornen och insett, vad som håller på att hända och sagt såhär: om 50-100 år kan det komma att vara 2-4 grader varmare och det kan komma att regna 20 procent mer än vad det gör i dag. Samtidigt kommer havsnivåerna då att stiga med 50-100 centimeter. I stället för vete och korn och sockerbetor kommer vi kanske att odla sockerrör och majs, apelsiner och vindruvor, kanske till och med perennt vete. I stället för tall och gran kommer våra skogar kanske att bestå av bok, ek och ask (konstruktionsvirke), pil, poppel och Eucalypthus (papper, energi). Vi kommer med all säkerhet att ha helt andra arter av äpplen och päron och av blommor och bin i vår natur, antingen vi vill det eller ej och oavsett vad vi gör i dag.

Tänk om vi i stället hade sagt: många anser i dag att invandringen till vårt land är för stor. Då skall ni få se på invandring, för att inte tala om folkvandringar, om 50-100 år då ökenutbredningen tar död på många länders befolkningar framför allt i södra Europa, Afrika och Asien. Samtidigt som länder som Bangladesh nästan har försvunnit från kartan på grund av oceanernas allt högre vattennivåer.

Tänk om vi i stället för att satsa alla dessa miljoner, för att inte säga miljarder, på biologisk mångfald, och tänk om vi skulle sluta med att förhindra en framgångsrik genkirurgi och sluta motverka introduktion av nya trädslag och andra växarter och sorter, i stället skulle tillåta fullskalig stamcellsforskning och kontrollerad genteknik samt minimerat genomförandet av ytterligare fridlysningar. Då hade vi kunnat klart visa för industrin och handeln och för våra areella näringar, det vill säga för svenska folket, vilka ekonomiska fördelar man skulle kunna ha av att utveckla och exportera energisnåla processer och produkter och av alternativa energikällor och inte minst av kompletta reningsanläggningar för en massa kemikalier.

Tänk om vi hade satt in ordentliga resurser på vidareutveckling och marknadsföring av solceller och solpaneler, på vind- våg- och geotermiska energiomvandlingar, på produktion och förjäsning och förgasning av all den biomassa, som vi kommer att vara i stånd att kunna producera under de nya klimatförhållandena.

Hade vi gjort så här redan från början, hade vi kunnat få svenska folket, och därmed politikerna, med oss och Sverige kunde ha gått före och verkligen visat på, att det går att tjäna pengar på att i tid ställa om samhället till det som komma skall. Och då kunde Sverige blivit det föregångsland som naturvårdsorganisationerna och en del politiska partier i dag i så hög grad skriker om.

Lars Christersson
professor emeritus SLU
UNT 23/9 2013