När Cecilia Wikström, Europaparlamentariker för Folkpartiet, skriver (UNT 20/7) om hur viktigt det är att blockera barnporrsajter på Internet missar hon flera väsentliga poänger. Nätblockeringar är, tvärtemot det Wikström skriver, inte en framkomlig väg.

Cecilia Wikström skriver om det trängande behovet att blockera barnporrsajter. Som huvudargument framför hon att det måste vara en sjävklarhet att göra allt man kan för att skydda utsatta barn. Må så vara, gäller det barnskydd ställer vi oss förstås sida vid sida med Wikström. Däremot finns det mycket som tyder på att nätblockeringar inte alls är särskilt, om alls, effektivt.

Blockering av nätsidor kan tyckas vara en bra idé. Syns det inte finns det inte verkar vara den genomgående tanken. Riktigt så enkelt är det inte. Internet är en väldigt flyktig och mångfacetterad arena. Det faktum att nätsajter och hemsidor kan flyttas runt snabbare än blockeringslistor hinner revideras gör att hela förfarandet lätt blir en meningslös katt-och-råtta-lek. Det är oklart vem som är vinnare i leken, men tydligt är i varje fall att blockeringar sällan är verksamma.

Resultatet blir att sidor felaktigt ligger kvar i blockeringslistorna,så kallad överblockering. Det blir ett verkligt problem när de sidor som är tänkta att vara blockerade i stället byter hemvist, samtidigt som de sidor som fortsätter vara blockerade inte innehåller något olagligt. Nätblockering är alltså ingen effektiv metod för att bli av med oönskat material på nätet. Istället borde man fördjupa arbetet för att komma åt de sidor och servrar som sprider barnporr.

Barn måste vara skyddade från övergrepp även på nätet. Detta görs bäst genom en grundlig problemanalys och effektiva lösningar. I stället för att blockera hemsidor med oönskat material bör krafttag göras för att faktiskt slå till mot de servrar som sprider detta. Att blockera hemsidor på det sätt som Wikström uppmanar är en enkel åtgärd, men ingen lösning. Framförallt hjälper det inte barnen.

Marcin de Kaminski
Karin Ajaxon
Juliagruppen