Enligt en undersökning som opinionsinstitutet Skop har gjort tycker 88 procent av Uppsalaborna att Uppsala är på väg åt rätt håll. Det är ett gott betyg till Moderaternas och alliansens arbete för Uppsalas utveckling.

Opinionsinstitutet Skop har på uppdrag av Moderaterna i Uppsala län frågat 500 personer bosatta i Uppsala kommun om deras syn på Uppsalas utveckling. Först gavs informationen att Uppsala precis har uppnått 200 000 invånare och numera räknas som storstad. Därefter ställdes frågan, ”Anser du att Uppsala är på väg åt rätt eller fel håll?”

88 procent av de tillfrågade svarade ”rätt håll”, 6 procent av de tillfrågade svarade ”fel håll” och 6 procent hade ingen uppfattning i frågan. Oberoende av ålder, utbildning och inkomst svarade både män och kvinnor att Uppsala är på väg åt rätt håll.

Även bland dem som sympatiserar med S, V eller MP anser 87 procent att Uppsala är på väg åt rätt håll. Det innebär att det finns ett mycket brett stöd för Moderataternas och alliansens politik även bland de rödgröna väljarna. Hur skulle det ha sett ut om de rödgröna styrt Uppsala? Eftersom de sagt nej till mycket av alliansens politik hade vi haft ett annat, sämre Uppsala än vad vi har i dag.

Med de rödgrönas politik skulle vi ha haft ett mindre Uppsala. Oppositionen har sagt nej till många av de bostäder som byggts senaste åren. Deras politik skulle ha lett till ett större utanförskap och ett mer orättvist Uppsala. Kunskapskraven i skolan skulle­ vara lägre och pedagogiken i förskolan skulle ägnas mindre tid. Uppsalaborna skulle ha haft mindre inflytande. Möjligheterna att välja inom förskola, skola och äldreomsorg skulle vara mycket begränsade eller obefintliga. Under Alliansens tid vid makten har företagsklimatet förbättrats väsentligt, det skulle inte ha skett under ett rödgrönt styre.

Det är positivt att så många Uppsalabor gillar utvecklingen där alliansen moderniserar välfärden, bygger för ett växande Uppsala och tar ansvar för ekonomin. Moderaterna tar ansvar för hela Uppsala. Skulle lika många Uppsalabor tycka att Uppsala är på väg åt rätt håll om oppositionen fått bestämma?

Alexander Ahlstedt
ordf MUF Uppsala stad
Eleonore Lundkvist
vice ordf Svartbäcksmoderaterna
UNT 30/11 2012