Det finns ett skriande behov av bostäder till studenter och unga till en rimlig kostnad. Vi anser att det är förvånansvärt att bostadsbolag i Uppsala inte har byggt fler bostadsrätter med uthyrningsdel.

Det är inte bara till fördel för studenterna och andra unga utan utgör även ett bra tillskott i plånboken för ägaren av bostadsrätten.

Det är även en bra lösning för tonårsfamiljen som kan låta ett barn ha ett mer avskilt utrymme för att känna på att klara sig på egen hand. Och det finns även familjer som vill ha sin gamla släkting nära, och då kan en uthyrningsdel vara en bra lösning. Dessutom kan en uthyrningsdel hyras ut till veckopendlare som har fast bostad på annan ort.

Artikelbild

| Stefan Hanna

Den här typen av lägenheter är även generellt bra för integration, blandning av människor i olika skeden i livet och i olika åldrar i bostadsområdena.

Vid förfrågan har fastighetsmäklare uttryckt att bostadsrätter med uthyrningsdel är väldigt attraktiva på marknaden. De efterfrågas i Uppsala och är lätta att sälja. Ett av bostadsbolagen i Uppsala har nyligen producerat sådana lägenheter med ett lyckat resultat. De ångrar i dag att de inte planerade in fler. Det finns andra bostadsbolag som har initierat en utveckling av sin produktion mot bostadsrätter med så kallad additionsdel i Uppsala med tanke på alla studenter som finns i en universitetsstad. Ett annat bostadsbolag uttrycker det som att tanken är bra, men att fördyringen inte passar utrymmeseffektiva lägenheter där priset är pressat, och fördyringar passar därför inte detta marknadssegment.

I Sverige har skatteregler gjort att flyttkedjan inte fungerar, och att vi i jämförelse med andra europiska länder har väldigt mycket mer bostadsyta per person till vårt förfogande.

Visserligen har nuvarande skatteregler gjort att det numera är mer fördelaktigt att hyra ut en bostad, eller del av bostad, som innebär en skattefri inkomst upp till 40 000 kr per år. Centerpartiet var drivande för att inför skattelättnaden för uthyrning av sin bostad, och vi är beredda att gå vidare. Förslagsvis kan även krav ställas i planprocessen och i avtal med bostadsbolag, så att lägenheter med uthyrningsdel byggs i områden med behov av ungdoms- och/eller studentbostäder.

Artikelbild

| Jonathan Arvidsson

Vi behöver också skyndsamt underlätta för äldre att hitta ett bra alternativ till sin onödigt stora villa.

För att ytterligare stimulera till en fungerande flyttkedja behöver skattereglerna för vinsten vid villaförsäljning ses över för att det ska vara attraktivt för äldre att erbjuda sina stora bostäder på bostadsmarknaden.

Det bidrar till att fler barnfamiljer kan få tillgång till bättre lämpade bostäder samt förbättrar också våra möjligheter att motverka segregation.

Vår förhoppning är att vi framöver ska glädjas åt att bostadsmarknadens olika aktörer åstadkommer en bra sammansättning av bostäder som mycket bättre än nu matchar olika Uppsalabors behov och betalningsförmåga.

Karin Ericsson, ledamot (C) i plan- och byggnadsnämnden i ­Uppsala

Stefan Hanna, kommunalråd (C) i Uppsala

Jonathan Arvidsson, ordförande Centerstudenter Uppsala

Ola Johansson, riksdagsledamot (C) och bostadspolitisk ­talesperson för Centerpartiet