Missnöjet med den egna politik som Centerpartiet fört i åtta år präglar Stefan Hannas och Mia Nordströms landsbygdsartikel. Att centern säger sig vilja satsa på landsbygden är såklart bra. Men faktum är att Sverige under alliansens åtta år i regering är det land som har urbaniserats snabbast i hela Europa.

Med alliansregeringen går flyttlassen från landsbygd till storstad. Sedan alliansen tillträde 2006 har 14 000 statliga jobb inom samhällsservice som post, järnvägspersonal och arbetsförmedling försvunnit från Sverige utanför storstäderna. En sjättedel av alla landsbygdsskolor har lagts ner och var tionde biblioteksfilial har fått slå igen. Bevisbördan är tung för centerpartisterna när man säger sig vilja vända den utvecklingen.

Men det märkligaste med Stefan Hannas och Mia Nordströms artikel är ändå när de klagar över prishöjningarna i kollektivtrafiken i Uppsala. Dessa är ju genomförda av Centerpartiet! Att Centerpartiet beslutar en sak och sedan går i opposition mot sig själv blåser bort all trovärdighet för partiet. Om Hanna och Nordström vill se en bättre kollektivtrafikpolitik är det bättre att de stöder oss gröna.

Artikelbild

| Niclas Malmberg

Miljöpartiet satsar mest pengar av alla partier på kollektivtrafiken. Det gör att vi har råd att förbättra kollektivtrafiken både på landsbygden och i staden. Vi har råd med anropsstyrd kollektivtrafik och vi slipper lägga ned de regionala landsortsbussar som nu alliansen drar in. Framför allt så kan vi göra allt detta utan att höja biljettpriserna, som alliansen nu gör för femte året i rad.

Men i stället kastar Hanna och Nordström in myter i sin artikel om att Miljöpartiet hotar landsbygden med en bilfientlig politik. I själva verket är det Miljöpartiets ordnade omställning till förnybara drivmedel som är överlevnadsmöjligheten för en bilberoende landsbygd. Att, som Centerpartiet gör, hoppas på att utvecklingen av förnybara drivmedel ska ta fart av sig själv är en vansklig politik som riskerar att leda till ett direkt dråpslag mot landsbygden när oljepriserna skjuter i höjden.

Miljöpartiet föreslår i stället en aktiv omställningspolitik. Med intäkter från en höjd koldioxidskatt finansierar vi bidrag för både produktion av biogas och för biogasmackar. Därmed skapar vi arbetstillfällen på landsbygden, samtidigt som vi möjliggör en omställning till förnybara drivmedel. Bilen behövs på landsbygden, men vi vill få bort de fossila drivmedlen, och då måste det bli enkelt att tanka hållbart med el eller biogas.

Centerpartiet har haft åtta år på sig. Med facit i hand är utvecklingen inte imponerande. Riksdagens utredningstjänst har i sin analys över partiernas budgetförslag konstaterat att alliansregeringen gynnar höginkomsttagare i storstäder medan Miljöpartiets politik gynnar människor i mindre orter och samhällen.

Staden är beroende av landsbygden för både livsmedels- och energiförsörjningen. Miljöpartiets omställning till en hållbar utveckling leder därför till att fler arbetstillfällen skapas på landsbygden. Men det krävs också en god samhällsservice på landsbygden om människor ska kunna leva.

Miljöpartiet vill därför både bryta den nedmontering av samhällsservice på landsbygden som präglat alliansens politik, och lägga resurser för att bygga bort brister, som exempelvis tillgången till bredband. I dag har endast sju procent av boende på landsbygden i Uppsala län har tillgång till fibernätet. Inte heller här går det att sitta still och hoppas på att marknaden ska lösa utbyggnaden på egen hand.

Om vi ska vända utvecklingen med landsbygden och kollektivtrafiken, så krävs partier med som vågar genomföra sina idéer. Det är dags att gå från Centerpartiets prat till Miljöpartiets handling!

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)

Niclas Malmberg, ledamot i landstingets kollektivtrafiknämnd (MP)

Johan Lundqvist, 2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden (MP)