Niclas Malmberg är oroad över vad som händer om Miljöpartiet förlorar politiskt inflytande efter valet (UNT debatt 20/8).

Ingen fara. Med Centerpartiet i regeringskansliet kommer vi att övergå från plakat till resultat. Vi kommer att åter igen genomföra klimatsatsningar som gynnar klimatet på riktigt.

Centerpartiets klimatpolitik går ut på att stoppa utsläppen, inte utvecklingen. Den gröna omställningen kommer att kosta pengar. Därför är det viktigt att vi driver en politik som skapar ekonomisk tillväxt, något som Niclas Malmberg och hans parti inte tycker behövs eftersom deras modell bygger på höjda skatter och förbud. Det kommer inte att rädda klimatet. Sorry. Det är innovationer och idéer från människor som kommer att leverera den teknik som behövs, och det är inte gratis. Innovationer och idéer som vi i nästa steg kan exportera.

Utsläppen minskar inte i samma takt som förut. De har snarare ökat de senaste fyra åren.

Det krävs uppenbarligen en effektivare politik för att åter kunna vända utvecklingen. För mycket koldioxid har släppts ut i atmosfären och de nya utsläppen bromsas inte snabbt nog. Med hjälp av ny grön teknik behöver vi satsa på att ta bort dessa utsläpp – så kallade ”minusutsläpp”.

Centerpartiet vill satsa 3,4 miljarder kronor på nästa generations miljöteknik som innebär att vi ska kunna rena utsläpp som varje dag orsakar globala klimatproblem.

Ett av de effektivaste sätten att göra det är att utnyttja naturens eget upptag av koldioxid. Biomassa, träd och växter, tar upp koldioxiden naturligt. När man bränner bioenergi från träd och skog, släpps den koldioxid som träden tidigare fångat upp ut på nytt. I dag går den upp i atmosfären. Genom att i stället använda ny grön teknik för att fånga upp denna naturliga koldioxid, och lagra den i naturliga täta utrymmen, till exempel där det tidigare funnits naturgas, så minskar halten av koldioxiden i atmosfären. Då uppstår i stället ett så kallat ”minusutsläpp”. 400 miljoner kronor under två år vill vi lägga som en startpott för bioenergi-, industri och kraftbranschen att utforma testanläggningar så den nya miljötekniken kan etableras i Sverige.

Vi vill också införa ett investeringsavdrag på 1 000 kronor per ton per faktiskt minusutsläpp (per ton lagrad koldioxid från biomassa) som de bioenergi-, industri- och kraftföretag som väljer att etablera tekniken i sina anläggningar kan få.

I takt med att teknologin tar fart så minskas avdraget och på sikt ska avdraget för att ta bort koldioxid från atmosfären bli densamma som priset för att släppa ut koldioxid.

Centerpartiet vill att fler ska motiveras att investera i klimatsmarta alternativ. Då behöver vi göra det lättare och mer lönsamt. Vi vill införa ett dubblerat ROT-avdrag – ”ett grönt avdrag” – på gröna investeringar för privatpersoner. Avdraget ersätter dagens riktade miljöstöd och sänker i stället skatten på bland annat solceller men även installation av solvärme, lagring av energi (batterier/Power Wall) installation av laddboxar för elbilar (både egnahem och BRF), mätare, styrsystem och kartläggning för effektivare energianvändning.

Bilen tror vi fortsättningsvis kommer vara viktig för många, inte minst om man bor ute på landsbygden. Bilarna står numera för en knapp tredjedel av de svenska utsläppen.

För att ytterligare öka andelen bilar med låga utsläpp föreslår Centerpartiet en grön bilbonus med upp till 100 000 kronor i rabatt för den som köper en miljövänlig bil.

Bonusens storlek baseras på hur mycket koldioxid bilen släpper ut.

Centerpartiet vill fortsätta jaga utsläppen och inte resan eller resenärerna. Vi vill se en obligatorisk inblandning av förnybart i flygbränsle för alla flyg som lyfter från svenska flygplatser. I stället för den ineffektiva flygskatten satsar Centerpartiet 750 miljoner över en treårsperiod på ett nytt forskningsprogram för en grön omställning av flyget. Flygbranschen själva har ett mål om att inrikesflyget ska vara fossilfritt till 2030. Därför behövs långsiktiga spelregler och styrmedel för en snabbare grön omställning.

Det är riktiga resultat för klimatet som kommer ta Sverige och resten av världen framåt.

Anne Lennartsson, riksdagskandidat för Centerpartiet i Uppsala län