Kanske finns svaret till denna försämring hos just den regering som KD är en del av? Om man tittar i regeringens senaste budget blir man tyvärr inte uppmuntrad. Det blir fortsatta nedskärningar på miljö- och klimatområdet.

Det viktiga Klimatinvesteringsprogrammet, med satsningar på minskade utsläpp i våra kommuner och landsting, har regeringen avskaffat. Regeringen anslår inga nya pengar till utvecklingsländerna i form av klimatbistånd. Mångmiljardbelopp plöjs ned i nya dyra motorvägar, medan kollektivtrafiken samt satsningar på gång och cykel inte får tillräckliga resurser. Regeringen fortsätter att minska sina utsläpp genom att lägga ansvaret på andra länder med uppköp av billiga och osäkra utsläppskrediter.

Henriksson och Oskarsson lägger fram tre konkreta förslag på hur Sveriges klimatpolitik ska bli bättre. De vill skärpa EUs minskningskrav, avskaffa Sveriges överskott av utsläppsrätter samt förbättra EUs utsläppshandelssystem. Det är tre viktiga förslag, men dessvärre har KD och de andra borgerliga partierna röstat ned dem gång på gång när vi lagt fram dem. Men vi är inte långsinta. Vi hoppas att vi nu får stöd från KD nästa gång vi lägger dessa förslag.

KDs miljöpolitik bygger på förvaltarskapstanken, skriver Henriksson och Oskarsson. I detta torde ligga en stor omsorg om de människor som här och nu drabbas av våra och resten av den industrialiserade världens utsläpp. Vi tänker på lantbrukarna i Afrika söder om Sahara som ser sina skördar brännas upp i ett allt hetare klimat, människorna i Bangladesh som drabbas av havsnivåhöjningar eller invånarna i södra Filippinerna som tvingas flytta för att extrema väder blir allt vanligare.

Där skulle ett nytt klimatbistånd kunna göra stor nytta. Hittills har KD och den borgerliga regeringen avvisat vårt förslag om ett klimatbistånd finansierat med nya additionella medel, det vill säga att de inte tas från det ordinarie biståndet. Vi hoppas att även detta kan vara något som KD nu kan ställa sig bakom.

Vi uppskattar intentionerna i Henrikssons och Oskarssons artikel. Men för att de ska bli trovärdiga krävs att de också röstar för förslagen i riksdagen. Kan vi se fram emot det?

Jacob Johnson
 riksdagsledamot (V) Uppsala
Jens Holm
klimatpolitisk talesperson (V) och riksdagsledamot
UNT 29/8 2013