Nyligen kunde vi på Stora Torget höra de första ljuden från en ny feministisk våg. Flera hundra människor hade samlats utanför Max för att demonstrera för rätten till sin egen kropp – #metoo. Denna rörelse handlar om att bryta patriarkala mönster i samhället och Feministiskt Initiativ (F!) står bakom den till 100 procent. Carmen Blanco Valer representerade oss och jublet steg mot skyn under hennes tal.

För oss gäller det nu att hålla igång denna feministiska framåtrörelse, så att detta initiativ inte bara blir en i raden av de som ebbat ut. Som tur är finns nu en organiserad feministisk kraft i kommunfullmäktige som kan understödja arbetet. För ni fantastiska Uppsalabor har sett till att F! har representation i kommunfullmäktige sedan 2014. Därmed garanterats ett långsiktigt och kraftfullt arbete för en mer rättvis kommun. En kamp mot ekonomisk ojämlikhet och mot patriarkala mönster.En rosa kommun.

Vi vill bygga en stark kommun, och här är sammanhållning nyckeln till framgångsrik välfärd, på riktigt. Målet är ett Uppsala som är rättvist med hänsyn till socioekonomisk jämlikhet, jämställdhet mellan samtliga könsidentiteter och antidiskriminering. Vi ska även ha ett tryggt och solidariskt flyktingmottagande.

Artikelbild

| Tomas Karlsson

Vi erbjuder en vision om ett Uppsala som det kan vara, vi siktar inte in oss på kortsiktiga lösningar som kommer att vara fortsatt skadliga för vår gemensamma framtid. Det är viktigt att våga se att en annan värld är möjlig, och att ha förtroende för kommunens invånare och deras vilja att vara med och bygga en gemensam och trygg framtid, för sig själva, sina medmänniskor och sina barn.

Utifrån denna förståelse menar vi i feministiskt initiativ att vi behöver investeringar i välfärd för att påbörja vägen mot en långsiktig ekonomi i balans. Detta innebär att vi höjer utdebiteringen per skattekrona med 18 öre till 21:32. Detta leder till skatteintäkter på 10 663 miljoner kronor vilket är 90 miljoner kronor mer än i kommunstyrelsens förslag och täcker de kostnader som följer av vårt budgetförslag.

Detta syftar till en progressiv och utjämnande fördelningspolitik där landsbygden stärks genom satsningar på att utmana den urbana normen, och socialtjänstens medarbetare får mer stöd. Dessutom blir kultur och föreningsliv mer socialt och ekonomiskt tillgängligt, ungdomar i skol- och gymnasieålder tillåts resa med helt avgiftsfri kollektivtrafik, skyddande boenden i kommunal liksom ideell sektor ökar, elevhälsan stärks och vi satsar på nollvision mot hemlöshet. Samtidigt stärker vi allmännyttan och stryker vinstkraven ur ägardirektiven till Uppsalahem.

Vi vill öka antalet platser på kommunens skyddade boenden så att det svarar mot behovet hos de människor som flyr sin våldsamma partner och ge de ideella jourerna ekonomiska förutsättningar att öka sina platser.Vi vill bredda företagandet i kommunen genom att belysa alternativa driftsformer för företagande fria från vinstintresse, däribland kooperativa och gemensamma ägandeformer. Vi har avsatt medel för att göra kulturskolan avgiftsfri, så att kulturutövande blir tillgängligt för alla barn och ungdomar som vill.

Vi vill inrätta ett landsbygdsråd som tillvaratar landsbygdernas intressen i samarbetet med kommunen.Detta är bara några av våra förslag. Målet om den rosa kommunen innebär att vi gör det möjligt för alla kommuninvånare att jobba tillsammans mot gemensamt uppsatta mål.

Visionen om ett rosa Uppsala innebär därmed att vi håller om varandra, även om vi inte alltid håller med varandra. På så sätt formar vi en ljus framtid för kommunen.

Mona Camara Sylvan
Kommunfullmäktigeledamot F! Uppsala

Tomas Karlsson
Kommunfullmäktigeledamot F! Uppsala