Under nästan tio år har Israel haft en blockad av Gaza, vilket har drabbat många oskyldiga, främst kvinnor och barn. Blockaden bryter mot internationell rätt och de mänskliga rättigheterna – något som inte hindrat Israel, och världssamfundet har skamligt nog inte agerat för att bryta den.

Det finns dock goda krafter som agerar. I dag är Women's Boat to Gaza på väg in på den sista etappen mot Gaza, från Messina i Italien, för att försöka bryta blockaden.

Båtarna har enbart kvinnlig besättning och kvinnliga passagerare: aktivister, EU-parlamentariker, fredsälskare, Nobelpristagare med flera. Med på den ena båten finns Jeannette Escanilla från Uppsala som svensk representant. Dessa modiga kvinnor gör alltså det som omvärlden inte klarar av, nämligen att försöka få Israel att bryta blockaden, men också visa upp hur Gazaborna drabbas av den. Gaza betecknas av många idag som världens största utomhusfängelse.

Det är omöjligt att ta sig ut eller in utan israelernas tillåtelse. Israel kontrollerar allt som passerar: människor, varor, pengar, byggmaterial, ja allt.

I strategin ingår att hindra allt som kan hjälpa Gazaborna att bygga upp sitt samhälle från att komma in. Det innebär att de inte kan bygga upp en infrastruktur som skulle hjälpa dem till självhjälp. Israelerna vill inte att palestinierna ska klara sig själva. Jordbruksvaror kan tas in, men inte material som skulle kunna användas för att bygga upp deras eget jordbruk – tvärtom förstör israelerna ofta grödor som odlas, för att förhindra detta; vatten, men inte material som skulle kunna reparera deras egen vattenrening med mera.

Efter Israels överfall på Gaza sommaren 2014 miste ungefär 100 000 Gazabor sina hem. Idag bor fortfarande de flesta av dessa i tält på grund av blockaden. Beskrivningen kan göras längre. Även havssidan är blockerad. Fiskare från Gaza har ett alltmer krympande territorialvatten att använda för sitt fiske. Israel har tagit över allt mer. Även inom det egna vattnet händer det att palestinska fiskare blir beskjutna och tvingas tillbaka till den egna hamnen, av anledningar som israelerna aldrig förklarar.

Det finns därför också ett symboliskt värde i att försöka bryta blockaden från havet, något som gjorts flera gånger tidigare.

Vid tidigare försök har Israel tagit sig rätten att borda båtar, på väg till Gaza, på internationellt vatten. Det är ett kraftigt brott mot internationell lag och internationella överenskommelser. 2010 anföll de Mavi Marmara, en omskriven händelse med en båt från Turkiet, och dödade nio människor. Det är ett oerhört brott mot internationell rätt som Israel fortfarande inte har sonat.

Även de andra försöken har slutat med att israelerna bordat båtar på internationellt vatten, varje gång utan att världssamfundet åtgärdat det. Detta är för många en gåta, och ett flagrant brott mot alla internationella konventioner. Därför fortsätter också båtarna att stäva mot Gaza, för att någon gång nå fram och bryta den illegala blockaden, och den omänskliga situationen för alla palestinier i Gaza.

Den israeliska staten försöker varje gång ett försök görs sprida dimridåer kring omständigheterna, gärna genom att blanda in Hamas. Dessa påståenden måste tillbakavisas. Kvinnorna på båtarna är emot patriarkalt förtryck var det än förekommer! Bara genom att bryta blockaden kan vi på riktigt ge palestinierna deras rätt till att forma sina egna liv och sitt eget samhälle. Trots allt är det ju det som alla andra länder vill ha och de flesta åtnjuter, så varför inte palestinierna?

Paradoxalt nog är Hamas – som ingen på någon resa mot Gaza stödjer, eftersom syftet enbart är att stoppa blockaden – ofta svagast som rörelse när palestiniernas frihet ökar och de får chansen att bestämma själva. Vi uppmanar därför alla att stödja Women's Boat to Gaza och den folkrörelse (i Sverige representerat av Ship to Gaza) som växer mer och mer världen över.

Vi önskar verkligen att kvinnorna denna gång når fram till Gaza och kan bryta blockaden. Det skulle ge palestinierna en verklig chans att forma sin framtid och stoppa apartheidstaten Israels förtryck av palestinier både i Gaza och på Västbanken.

Torbjörn Björlund

Palestinavän, deltagare på Ship to Gaza 2012.

Irene Molina

Professor vid Uppsala Universitet, kampanjledare för Jeannette Escanilla

Paulina de los Reyes

Professor vid Stockholms Universitet, passagerare på Women's Boat to Gaza från Barcelona till Korsika 2016.