Svenska jägare är inte problemet. Sportskyttarna är inte problemet. Terrorister som i dag rör sig i princip fritt och obehindrat över landsgränser – där har vi problemet.

Den socialdemokratiska regeringen har inte tagit terroristhotet på allvar.

Kristdemokraternas ståndpunkt är att svenska medborgare som strider för terrororganisationer som IS och al-Shabaab ska kunna dömas för landsförräderi. Medan KD i flera år har lyft terrorhotet har den rödgröna regeringens agerande präglats av naivitet och passivitet. Med detta i bagaget är det anmärkningsvärt att regeringen nu lägger fram förslag som drabbar svenska sportskyttar och jägare. I stället för att ta tag i de verkliga problemen.

Artikelbild

| Kjell-Arne Ottosson (KD)

EU:s vapendirektiv ska implementeras 2019. Då använder regeringen kampen mot terrorism som argument att göra de svenska vapenlagarna mer restriktiva. Men flera av förslagen är övernitiska och missar målet.

Naturligtvis måste kampen mot organiserad brottslighet och terrorism prioriteras, men som regeringen nu agerar riskerar landets jägare och sportskyttar att drabbas medan terroristerna knappast berörs.

Flera vapen som i dag brukas av sportskyttar ska enligt regeringens förslag föras över till den hårdaste klassificeringen av vapen: kategori A. I kategori A finner man exempelvis luftvärnskanoner. De vapen som klassas som kategori A får inte transporteras med flyg och de ska beläggas med (för Sveriges del onödiga) tidsbegränsade licenser. Med regeringens förslag kommer sportskyttet bli kraftigt begränsat och idrottsmän kommer få svårt att tävla internationellt. Det är inte rimligt att straffa ut en ordnad och välorganiserad sport på grund av ett ogenomtänkt genomförande av EU:s vapendirektiv.

Sveriges landsbygd behöver jägare som förvaltar viltstammarna. Jakt och sportskytte berikar människors liv på ett positivt sätt.

Jägare behöver inte mer trög byråkrati och försvårande förordningar – utan uppskattning och rimliga regler.

Vår uppmaning till regering och stödpartier är att gå tillbaka till ritbordet och se över hur vapendirektivet implementeras så att Sveriges 300 000 hederliga jägare och sportskyttar inte straffas ut.

Ella Bohlin, regionråd (KD) och kandidat till Europaparlamentet

Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot (KD)