Det handlar om heder. Om förtryck. Om oskuldskontroller. Om könsstympning. Om föräldrar och andra släktingar som begränsar, slår och till och med dödar barn i hederns namn. Och om att det alltid är offret som skuldbeläggs. Liberalerna accepterar inte detta.

År 2002 mördades Fadime Sahindal av sin far i Gränby i Uppsala. Enligt föreningen Tjejers rätt i samhället, TRIS, som grundades i Uppsala direkt efter Fadimes död, har hedersförtrycket ökat sedan dess. Liberalerna har länge arbetat mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi ser värnandet av varje människas rätt att leva ett fritt liv som en av vår tids stora jämlikhetsutmaningar.

För oss är det uppenbart att stödet till de drabbade måste bli bättre. På nationell nivå har vi öronmärkt en halv miljard kronor till en kompetenssatsning inom kommuner och landsting, en kartläggning av hedersproblematikens omfattning och till mer resurser till Skolverket och Socialstyrelsen. Vi vill också se högre straff för hedersrelaterade brott och införa en Lex Fadime, en särskild straffskärpningsregel för brott som begås med hedersmotiv.

Även i Uppsala län har Liberalerna ett djupt engagemang för de som utsatts eller riskerar att bli utsatta. Detta är ett arbete som måste ske långsiktigt, envist och strukturerat, och därför lade vi ett krav om en handlingsplan mot hedersförtryck i sjukvården.

Det är glädjande att vi fått bifall till denna handlingsplan, men samtidigt oroande att den samordnare vi förordat avslås, trots att det tydligt framgår av remissyttranden och övriga beslutsunderlag att ingen funktion i landstinget har vare sig tiden för eller kunskapen om dessa frågor.

Fullmäktige landade i att ge ledande personer i sjukvården ett samordningsansvar för hedersfrågorna. Det är bättre än inget, men till skillnad från en samordnare med avsatt tid kommer dessa personer varken ha tid för stöd till professionen eller för samverkan med socialtjänst, polis, åklagare, Migrationsverket och idéburna organisationer. Det kommer att göra det svårare att finna lösningar för att upptäcka och stötta offren.

Liberalerna vill mer – vi understryker vikten av en central samordnande funktion med generöst avsatt tid och ett tydligt ansvar för de människor som drabbas.Liberalerna har även begärt en redovisning av om så kallade oskuldskontroller förekommer i vårt landsting. Det ledde till att alla vårdcentraler, alla barnmorskemottagningar och alla gynekologer landstinget har avtal med intygade att inga oskuldskontroller förekommer inom deras verksamhet. Gott så. Det är viktigt att vi även fortsatt har denna fråga under bevakning.

Hederns kanske fulaste ansikte kallas könsstympning. Det är en extrem form av övergrepp som medför livslånga hälsoproblem, såväl fysiskt som psykiskt. Enligt Socialstyrelsen finns 38 000 stympade kvinnor och flickor i Sverige. Det borde innebära att en god bit över tusen människor i vårt län lider av detta, och studier tyder dessutom på att var femte offer utsatts för ingreppet här i Sverige. Liberalerna har därför krävt en kartläggning av kunskapen om könsstympning inom sjukvården i länet.

Vi oroas för att sjukvården kan vara naiv och missa subtila tecken på att en flicka eller kvinna är könsstympad. Om sjukhus, vårdcentraler och elevhälsa inte fattar misstanke vid magont, trötthet, huvudvärk eller återkommande urinvägsinfektioner får flickor och kvinnor fortsätta lida. Därför kräver vi höjd kompetens och kunskap om tecknen på könsstympning, och även ett förstärkt samarbete med barn- och elevhälsa i länet.

Tillsammans kan vi bli bättre på att förebygga, identifiera och hjälpa flickor och kvinnor som drabbats.

Allt detta handlar om heder – om att kunna se oss själva i spegeln och veta att vi gör vad vi kan. Varje stängd dörr, varje begränsat liv och varje förlorad frihet är en skam för att samhälle som kan bättre. Ingen ska behöva drabbas av att samhället inte förstår. Ingen ska behöva leva med att vi kunde ha gjort mer.

Lina Nordquist

Landstingsråd (L)

Johan Enfeldt

Liberalernas landstingsgrupp

Monica Lundberg

Liberalernas landstingsgrupp

Kajsa Dovstad

Liberalernas landstingsgrupp

Lena Lundberg

Liberalernas landstingsgrupp

Janine Bichara

Liberalernas landstingsgrupp

Karolina Hilding

Liberalernas landstingsgrupp

Johanna Norberg

Liberalernas landstingsgrupp

Ulrika Ljungman

Liberalernas landstingsgrupp

Katarina Zeste

Liberalernas landstingsgrupp

Filip Jovicic

Ordförande, LUF Uppsala