I debattartikeln Mindre konsumtion med 6 timmars arbetsdag (UNT 12/8) skriver vänsterpartisterna Emma Wallrup och Jacob Johnsson om deras syn på framtidens Sverige.

Att det här valet handlar om jobben är något alla partier har insett. Dock har de båda regeringsalternativen landat i olika slutsatser om hur fler jobb ska skapas.

Vänsterpartiet har landat i slutsatsen att om vi jobbar mindre med bibehållen heltidslön kommer fler jobb att skapas, eller så blir vi åtminstone lyckligare. Är det alltså enligt dem lyckonivån som påverkar huruvida det finns jobb eller inte?

Artikelförfattarna menar att hela Sverige skulle gå bättre ifall vi jobbade mindre. Ett av felen de gör då är att dra alla jobb över en kam och strunta i att de olika yrkesgrupperna faktiskt har olika förutsättningar när det gäller antalet arbetstimmar per vecka. De som jobbar allra mest kan inte automatiskt skära ner på sin arbetstid och ersättas av arbetslösa.

Därefter hänvisas till lyckoforskning utan närmare källhänvisningar. Att ett riksdagsparti försöker tala om vad som gör oss lyckliga eller inte är oroande. En regering ska inte tala om för folk hur de ska leva sina liv för att bli lyckliga, alla är vi olika och har olika preferenser. Det regeringen istället ska göra är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att alla människor ska kunna forma sitt eget liv efter sin egen vilja.

Vänsterpartiet skriver också att vi bör konsumera tjänster istället för "onödiga prylar" vilket återigen handlar om att Vänsterpartiet vill tillrättavisa oss och peka på vad som är bra respektive dåligt beteende när det gäller konsumtion. Man visar också prov på dubbelmoral när de rödgröna går till val på att avskaffa rut-avdraget, och därmed en stor del av jobben i tjänstesektorn.

Moderaterna och Alliansen vill föra Sverige framåt, inte bakåt. Vi vet att fler jobb skapas då det blir billigare att anställa och då det lönar sig bättre att arbeta.

Rikard Sparby
distriktsordförande Moderata ungdomsförbundet Uppsala län
Eleonore Lundkvist
ordförande Moderata ungdomsförbundet student Uppsala