Fördubblat bensinpris inom tio år. Det säger forskarna blir konsekvensen av Sveriges högt uppställda mål för klimatet. Det innebär ett bensinpris som närmar sig 35 kronor litern. Helt klart är i alla fall att bensinpriset kommer att stiga de kommande åren på grund av indexeringen av bensinskatten och den ökade reduktionsplikten. Det hade väl varit en sak om det fanns alternativ. 

 

Men även om utvecklingen av elbilar går snabbt och de helt skulle ha kunnat ta över om tio år finns varken den infrastruktur eller elproduktion som krävs för att ställa om till elbilar i den takt som politikerna har beslutat om. 

 

Försiktiga beräkningar visar att vi om fem år kommer få betala 20 kronor litern för bensinen allt annat lika. Detta på grund av den automatiska uppindexeringen av bensinskatten och det ökade kravet på inblandning av biodrivmedel.

Men det slutar inte där. Bensinpriset riskerar att skena ännu mer. Riksdagen har nämligen beslutat att transportsektorns utsläpp ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. I somras dömdes målet ut som helt orealistiskt i rapporten ”Klimatmål på villovägar” från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. 

 

I rapporten konstaterar Per Kågeson, tidigare KTH-professor i miljösystemanalys, att det för att nå målet krävs en fördubbling av bensinpriserna från dagens nivåer. Det skulle alltså innebära ett bensinpris som närmar sig 35 kronor litern.

 

Det hade möjligen varit en sak om det fanns fungerande alternativ. Men även om elbilarna utvecklas så snabbt att de i stor skala skulle kunna ersätta bensinbilen till 2030 finns varken den infrastruktur som krävs eller tillräcklig elproduktion för att klara en sådan omställning. 

 

I ”Vägval el, en delrapport om framtidens elanvändning” från 2016 bedömer Kungliga ingenjörsakademin IVA att elanvändningen i transportsektorn kommer att ligga mellan 10 och16 Terawattimmar efter 2030 jämfört med cirka 5 i dag. 

 

Det motsvarar årsproduktionen i de två Ringhalsreaktorer som nu stängs av. Och ingen har väl missat den kapacitetsbrist som råder i elnätet i södra Sverige redan i dag, där varningarna om akut elbrist avlöst varandra under hösten. Så vad är regeringens plan egentligen?

 

Bensinbilen är det enda trafikslag som i dag står för sina egna kostnader. Det bilen kostar i form av utsläpp, buller och skador betalar bilisterna dubbelt upp i skatter.

 

Redan i dag är hela 60 procent av bensinpriset ren skatt. Till detta tillkommer kraftigt ökade högre fordonsskatter för många bilar från årsskiftet, trots att de inte släpper ut mer än tidigare. 

Självklart behöver Sverige ta ansvar för miljön. Men i ett land med så stora avstånd som Sverige är det inte rimligt att bedriva häxjakt på transporter. Vi kan inte ha en situation där både målen och medlen i klimatpolitiken döms ut av regeringens egna experter och som på bara några års sikt riskerar att göra det hart när omöjligt för såväl privatpersoner som företag att äga och köra bil.