Uppsalas borgerliga allians kritiserar i UNT (6/5) den rödgröna majoriteten för beslutet att köpa in vindkraftverk.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har två syften med inköpet. För det första handlar det om att ta seriöst på kommunens klimatarbete. Vi har ett tydligt mandat från väljarna att höja ambitionsnivån i detta, bland annat genom att satsa på förnybar energi. För det andra ska vi sänka kommunens energikostnader, så att vi får mer pengar över till annat. Ett effektivt sätt att både bidra till omställning av energiproduktionen och sänka kostnaderna för elenergi är att köpa in egna vindkraftverk.

Uppsalas klimatmål måste skärpas om vi på ett rättvist sätt ska bidra till globala utsläppsminskningar. Samtidigt är det lika viktigt att vi ser till att nå de mål vi redan har. För att lyckas med detta krävs ett betydligt mer målmedvetet klimatarbete än vad alliansen lyckades prestera under sin tid vid makten. En nödvändig del av detta handlar om att investera i miljösmart teknik. Därför intensifierar vi arbetet med att kommunens bolag ska satsa på bio- och solenergi samtidigt som vi investerar i vindkraft.

Artikelbild

| Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd, Marlene Burwick (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande och Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och natur.

Alliansens kommunalråd frågar sig var går gränsen i strävan efter ett hållbart samhälle går. Denna konservativa fundering har bara ett svar: vi är inte nöjda förrän vi har nått dit. Om en investering i beprövad och tillförlitlig vindkraft skrämmer dem kan vi inte annat än beklaga det. Att Centerpartiet nu säger nej till att investera i vindkraft är särskilt anmärkningsvärt.

Ett vanligt missförstånd när det gäller klimatarbete är att det skulle gå ut över medborgarna på något sätt. Välfärd och frihet sätts i motsats till miljömässig hållbarhet. Inget kunde vara mer fel. I det ansträngda ekonomiska läget som Uppsala kommun nu befinner sig i gäller det att vi noggrant tänker igenom varje investering.

Alliansen vill att kommunen i stället för att köpa vindkraftverk ska köpa klimatsmart el på den öppna marknaden. Idén kan verka tilltalande men är i själva verket inte lika ekonomiskt fördelaktig. Priset för klimatsmart el sätts i en marknad medan priset på el från vindkraftverk bestäms av investeringsbeloppet och hur mycket det blåser. Marknaden har ett i dag ett högre pris på el än om vad som erhålls om man själv äger vindkraftverken och omsätter elen från verket i egen organisation.

Precis som det kostade att byta ut oljepannan hemma i källaren, kostar det för kommunen att modernisera sin energi. Men precis som hemma är detta ett exempel på god ekonomisk hushållning. Den årliga besparingen för Uppsalaborna hamnar på mellan 5 och 11 miljoner kronor per år. Dessa pengar kan vi sedan satsa på skolan, omsorgen och miljön.

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och natur

Marlene Burwick (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd