Det finns mycket som är bra i Region Uppsala. Sjukvård i världsklass bedrivs i vårt län och oavsett om du besöker din vårdcentral, den högspecialiserade vården på Akademiska sjukhuset eller lasarettet i Enköping kan du räkna med att få en god vård av mycket kompetent personal. Många i vårt län använder kollektivtrafiken och i stora delar är den väl utbyggd. Vårt län har stora tillgångar när det gäller kultur och turism.

Men det finns också mycket tydliga problem. Under de senaste fyra åren har vi sett hur vårdköerna har vuxit.

I dag är Uppsala län ett av de sämre länen i Sverige när det gäller att få träffa läkare inom sju dagar, och det har blivit svårare att komma fram till sin vårdcentral.

Artikelbild

| Johan Örjes (C)

Långa väntetider, stängda vårdplatser och en stor personalflykt gör att man i dag inte kan lita på att få specialistvård i rimlig tid. Antalet patienter som väntat mer än tre månader på operation eller åtgärd har ökat med över 60 procent på fyra år. Den senaste mandatperioden har också präglats av tågstrul och trängsel i kollektivtrafiken.

Centerpartiet vill ändra på detta. Vi vill ha en närmare vård som är mer tillgänglig. Basen i svensk sjukvård ska vara primärvården som ska finnas nära och vara väl utbyggd över hela länet och finnas tillgänglig oavsett var man bor. Därför behöver vi flytta ut vård som inte behöver göras på sjukhus till primärvården, men för att det ska lyckas så måste vi se över ersättningssystemen, så primärvården får resurser att klara det.

På nationell nivå vill vi förenkla regelverket så att fler läkare ska kunna starta små personägda vårdcentraler.

På så sätt kan det också bli lättare att få vård på landsbygden. Vi behöver både små och stora vårdcentraler och mindre mottagningar. Vi vill se fler närmottagningar även i orter som Söderfors, Skokloster och Vattholma. Vi behöver också bli bättre på att utnyttja de digitala möjligheter som finns, både för att patienter ska slippa resa i onödan och för att vårdpersonal ska kunna använda sin tid till patienter som behöver besöka vården fysiskt.

Artikelbild

| Annika Krispinsson (C)

Trots att vården som bedrivs på Akademiska sjukhuset är i världsklass är det mycket som behöver förbättras på sjukhuset, inte minst när det gäller situationen för personalen. Vi ser att mycket handlar om att lyssna mer på dem som jobbar i vården och att de får ökade möjligheter att påverka sitt arbete. Ansvar och befogenheter ska finnas långt ner i organisationen.

Om man menar allvar med att fler ska välja att åka kollektivt så måste det till en förändring.

Det måste vara lätt, smidigt och man måste kunna lita på att komma fram i tid. Ett första beslut om fyra spår mellan Uppsala och Stockholm och nya Upptåg är en bra bit på vägen men det räcker inte hela vägen. Centerpartiet vill ännu mer. Vi vill förbättra förbindelserna på landsbygden. Bland annat ska det vara möjligt att i större utsträckning använda skolskjutstrafiken även om man inte är skolelev och också utanför skolans läsår. Därför vill vi införa anropsstyrd trafik på dessa linjer under skolloven. Tidtabellen skulle fortsätta att gälla, men bussen skulle inte gå annat än om någon behövde resa just den turen.

Centerpartiet vill se över priserna för resor över zongräns för att göra det än mer prisvärt att ta bussen oavsett om man reser över en zongräns eller inte. Dessutom vill vi göra vår stadsbussflotta mer miljövänlig genom att ha ett helt eldrivet stadsbusslinjenät i Uppsala 2030 och en helt eldriven kollektivtrafik i Bålsta och Enköping redan 2025.

Uppsala län har ett mycket rikt och dynamiskt kulturliv. Stora kulturinstitutioner, fria professionella utövare, civilsamhället och folkbildningen bidrar alla till att vi medborgare får ta del av fantastiska kulturupplevelser i hela länet. Centerpartiet ser dock en större potential och vill fortsätta utveckla vårt kulturliv.

Vi vill satsa på Gamla Uppsala museum. Museet behöver uppdateras och utvecklas och har potentialen att verkligen bli ett turist- och utflyktsmål i världsklass.

Vi vill i samverkan med Uppsala kommun ta över museet från Riksantikvarieämbetet som i dag driver det.

Den 9 september har du möjligheten att välja ett nytt ledarskap för Region Uppsala. Då har alla invånare i Uppsala län chansen att säga sitt och vara med och bestämma om den politiska riktningen de kommande fyra åren. Efter fyra år med en rödgrön politisk ledning är det tydligt att det krävs ett nytt ledarskap för Region Uppsala. Centerpartiet vill vara med och tillsammans med övriga allianspartier ta ansvar för och leda regionen de kommande fyra åren.

Johan Örjes, regionråd (C), 1:a namn Södra landstingsvalkretsenÖrjan Berglund, 1:a namn (C) Mellersta landstingsvalkretsenAnnika Krispinsson, 1:a namn (C) Norra landstingsvalkretsen