Vi centerstudenter oroas av utvecklingen på Sveriges universitet och högskolor. Alltför många utbildningar håller inte måttet och får otillräckliga resurser. I stället ligger fokus på att så många studenter som möjligt ska antas och godkännas.

Inför Centerpartiets partistämma nästa vecka kräver vi nya ställningstaganden som kan vända utvecklingen.

Sverige är ett rikt land. Varje år spenderar staten omkring 60 miljarder kronor på högre utbildning och forskning. Alla landets studenter borde därför kunna mötas av universitet och högskolor som håller världsklass. Utbildningarna måste hålla måttet så att studenter kan utveckla sina kunskaper och få de jobb som de kunnat förväntat sig.

Artikelbild

| Elin Larsson

Ändå ser det inte alls ut så. Politiken för högre utbildning i Sverige har länge fokuserat på kvantitet i stället för kvalitet.

Platserna på högskolan har byggts ut utan att lärosätena har fått en tillräcklig prislapp för varje student. Fler och fler universitet har kommit till utan att kvaliteten granskats tillräckligt. Regeringar har jobbat för att så många studenter som möjligt ska godkännas, utan att se hur kraven har sänkts.

Utbildningarna håller inte måttet, framför allt inom vissa områden. För den som till exempel läser historia, statsvetenskap eller studerar till lärare är resurserna för små och föreläsningstimmarna för få. Det får allvarliga konsekvenser. Studenter går miste om kunskaper, värdet på att vara högutbildad minskar kraftigt och nyexaminerade studenter går miste om de jobb som utbildningen borde kunna leda till.

Inför att Centerpartiet håller partistämma 28 september till 1 oktober har Centerstudenter lagt fram en lång rad förslag för att sätta kvaliteten i fokus.

Artikelbild

Caspian Rehbinder

Vi vill stoppa utbyggnaden av högskolan, göra om fördelningen av resurser till lärosätena så att kvalitet blir viktigare än kvantitet och förbättra kvalitetskontrollen så att inte lärosäten, som i dag, granskar sig själva.

Vidare måste kraven på innehåll höjas för att höja kvaliteten. I dag finns inga krav på en tydlig lägstanivå för betyget godkänt. När du som student skriver en tentamen finns heller inga krav på att du ska examineras direkt mot kursmålen. Alla kurser måste ha tydliga mål så att resultatet av dem går att utvärdera.

Regeringen fortsätter att prioritera fel saker i högre utbildningen. I sin höstbudget har regeringen lovat höjt studiebidrag och fler platser i högre utbildning. Samtidigt lyser satsningarna på höjd kvalitet med sin frånvaro.

Det finns ingen poäng med att slussa ännu fler personer genom en högre utbildning som inte håller måttet.

Vi vill att Centerpartiet ska anta en skarp politik för högre utbildning på partistämman. Med våra förslag kommer vi jobba för att det blir verklighet.

Simon Palme, förbundsordförande Centerstudenter

Elin Larsson, vice förbundsordförande Centerstudenter

Caspian Rehbinder, vice förbundsordförande Centerstudenter

Emma Wiesner, Förbundsstyrelseledamot Centerstudenter

Isak Kupersmidt, Förbundsstyrelseledamot Centerstudenter

Naod Habtemichael, Förbundsstyrelseledamot Centerstudenter

Natali Isaksson, Förbundsstyrelseledamot Centerstudenter

Sofia Molin, Förbundsstyrelseledamot Centerstudenter

Tobias Samuelsson, Förbundsstyrelseledamot Centerstudenter