I går torsdag kom GEM-rapporten om entreprenörskapet i Sverige 2018. GEM är det mest världsomspännande forskningsprojektet som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder. 60 procent av världens befolkning omfattas och 86 procent av global BNP.

Det finns flera intressanta aspekter i rapporten som är värda att lyfta fram.

Sverige ligger i topp vad gäller andel informella investerare, så kallade affärsänglar, och ungefär åtta procent av den svenska vuxna befolkningen har investerat i ett ungt eller nystartat företag.

Artikelbild

Thomas ­Sonesson

Däremot är det illavarslande att den negativa trenden vad gäller entreprenörernas tillväxtambitioner har accelererat under 2017.

Endast entreprenörer i krisländer som Grekland, Italien och Spanien uppger lägre förväntad tillväxt än Sverige under de närmaste fem åren. Nivån i tillväxtambition är den lägsta sedan 2012.

Men det finns ljuspunkter i rapporten. I synnerhet om man bor i Uppsala län. Vi bor nämligen i det län där det pågår mest entreprenöriell aktivitet.

Vi kan inte annat än hålla med om att Uppsala sticker ut som en stad, där entreprenörskapet utvecklas bättre än på andra ställen i Sverige.

Artikelbild

Maria ­Mattsson Mähl

Vi möter framgångsrika Uppsalaentreprenörer på både den nationella och internationella scenen och vi ser unika samarbeten, erfarenhetsutbyten och engagemang växa fram. Detta trots (eller kanske tack vare) att företagsklimatet inte alltid får det stöd från politiker och tjänstemän som vi skulle önska. Men det finns så många andra drivkrafter som tillsammans gör Uppsala till en exceptionell stad även för entreprenörskap.

Man kan prata om Gnosjöanda, den kraftfulla Öresundsregionen eller Stockholms ekosystem för startups, medan Uppsala alltid levt på sin akademiska historia. Att vara ett av Sveriges äldsta och mest framstående kunskapscentra är naturligtvis något vi alla skall vara stolta över.

Men utvecklingen i regionen handlar inte bara om att ha tillgång till kompetens med högskoleutbildning eller en avancerad forskningsmiljö. Det handlar också om att omvandla kompetens till något som kan bli en produkt eller tjänst. En del klarar av att göra hela resan själv men i de flesta fall är det helt olika egenskaper som tar kunskap till konkret företagande.

Uppsala har en av de allra bästa förutsättningarna i Europa att bli ett centrum för utveckling och entreprenörskap.

Undersökningen är ett bevis på det. Vad är det då som skapar denna framgång? Vi entreprenörer upplever att det finns en stor vilja att skapa nya samarbeten mellan stadens olika funktioner. Funktioner som helt enkelt insett vilken potential det finns när man hjälps åt.

Universiteten har ett inkluderande tänk och ser oss företagare som en tillgång. Det känns som om Uppsalas akademiska värld öppnar sig och hittar nya samarbeten med entreprenörskapet på ett helt suveränt sätt. Det gör att akademins styrka helt plötsligt blir hela Uppsalas styrka och drivna företagare får massor av näring, energi och kompetens från universitetsvärlden.

Det finns gott om andra saker som vi tror påverkar den ljusa bilden av Uppsala som entreprenörsstad.

Uppsala hör till ett av de län i Sverige där Ung Företagsamhet utvecklats bäst.

Uppsala Innovation Centre har belönats med en fjärdeplats bland världens företagsinkubatorer. Nya navet som samlar Universitetets kommersiella verksamheter bidrar till samarbeten. Drivhuset utvecklas starkt. Connect bidrar med kapital. Base10, Hera Hub, Trakoja med flera skapar kreativa zoner för entreprenörer. Entrepreneur Academy och Anders Wall-föreläsningen kopplar också ihop universitet och entreprenörskap. Vårt engagemang i Företagsänglarna är ett annat exempel där kommunen, regionen, näringslivet och universiteten samarbetar på en gemensam arena för att skapa fler entreprenörer. För att nämna några.

Förebilder är naturligtvis jätteviktiga. Entreprenörerna bakom Skype, Klarna och Daniel Wellington har starka kopplingar till Uppsala och visar att ingenting är omöjligt.

Uppsalas förutsättningar för att få ett breddat varumärke – från att vara Universitetsstaden till att också bli Entreprenörstaden – är goda.

Den riktigt stora potentialen kommer vi att få när även politiker och tjänstemän i Uppsala deltar fullt ut. Ett litet steg i rätt riktning kan skönjas, men det finns väldigt stora möjligheter att växla upp för ett bättre företagsklimat.

Thomas Sonesson, entreprenör och vd för MontreeMaria Mattsson Mähl, grundare och vd för AlphaCE