I dag inleds Folkpartiets landsmöte i Karlstad. Handlingsprogrammet ska revideras vilket är en unik chans att utveckla politiken fram tills valåret 2014. Det är välbehövligt. Folkpartiet liberalerna har reducerats till alliansens skolfrågeparti och bland unga uppfattas vi ofta som ett kravparti med osäker liberal anknytning.

Ett misstag många utomstående liberaler gör är att de påstår att Folkpartiet helt har lämnat sina liberala rötter. Alla med ordentlig inblick i partiet vet att det inte stämmer. Men oftast bedöms ett parti uti­från utstrålning och fokus på utspel i stället för den förda politiken. Och här måste Folkpartiet vara självkritiskt.

Det är inte alltid det som sägs som är det viktiga utan det som hörs. Vi som dagligen möter unga vet hur skadliga en del av partiets uppmärksammade utspel om exempelvis förbud mot burkor har varit. Det kvittar om de närmast stående är övertygade om partiets liberalism om betraktare inte associerar partiet med liberalismen.

Det är dags för Folkpartiet att ta chansen att på allvar utvecklas till ett brett liberalt parti där liberala kärnfrågor kännetecknar både vår politik och vår utstrålning. Vår önskan är att landsmötet innebär en nytändning i diskussionen över partiets framtid. Det har varit alltför tyst sedan valet och den tystnaden är enbart destruktiv.

På områden som integritetspolitik och rättspolitik ser vi stora brister i Folkpartiets politik. Mycket tyder på att helgens landsmöte inte förändrar detta. Partiledningen ser helst att integritetsfrågorna försvinner och saknar helt liberal kompass i rättsfrågor, då man accepterar drogtester på barn och brottsprovokation. Detta är djupt oroväckande och vi efterlyser en större balans mellan brottsbekämpning och den enskildes integritet. Detta är en balansakt som är helt nödvändig för liberaler.

När det kommer till socialpolitiken, ett område där Folkpartiet traditionellt varit starkt, har man inte tagit initiativet. ”Jag bryr mig om alla, även de svaga i samhället” är ett vanligt svar man får när man frågar varför någon röstar åt vänster. I en liberal värld ska alla individer ha lika goda förutsättningar att uppfylla sina drömmar, något som vi inte lyckats förmedla till väljarna.

I en tid när narkotikapolitiken främst domineras av moralisk positionering i stället för verklighetsanknutna analyser borde Sveriges förment liberala parti agera. Ett talande exempel är den repressiva missbrukspolitiken som inte bygger på forskning eller skademinimering. Den konservativa moralpaniken är fortfarande djupt rotad i vårt samhälle och inom nästan alla riksdagens partier.

Det är också dags att Folkpartiet vågar driva på för en genomgripande skattereform och inte bara mumla om värnskatten ibland. De steg man tagit framåt i arbetsmarknadspolitiken är välbehövliga. Nu är det dags att vi satsar på den ekonomiska politiken och exempelvis föreslår en plattare skatt på inkomster.

Vad Folkpartiet i dag främst saknar är en självinsikt om att man inte har något monopol på politisk liberalism i Sverige. I en tid när en stor del av befolkningen i någon mån betraktar sig som liberaler och när liberala idéer existerar i nästan alla svenska riksdagspartier är det hög tid att omvärdera sin roll i svensk politik.Det räcker inte att, som Jan Björklund ibland gör, kalla sig det liberala originalet, det gäller även att visa att man är det. Vi hoppas att man börjar arbeta med den frågan under helgens landsmöte.

 Kajsa Dovstad

styrelseledamot Liberala ungdomsförbundet Uppsala

William Jelvin

ordförande Liberala studenter Uppsala

Adam Cwejman

förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet

UNT 14/10 2011