Klimathotet är en av vår tids stora ödesfrågor. Att president Trump struntar i klimatavtalet är oroande, men det följer Trumps och andra protektionistiska krafters logik. Fakta och vetenskap förnekas. Nödvändigt internationellt samarbete motarbetas. En bakåtsträvande och kortsiktig politik som vi känner igen från Sverigedemokraterna.

Men inte ens Trump kan stoppa utvecklingen. Amerikanska företag och regioner står fast vid klimatavtalet eftersom de ekonomiska och klimatmässiga fördelarna talar sitt tydliga språk.

Vetenskap, fakta och teknikutveckling finner lösningarna. Marknadsekonomi, frihandel och tillväxt driver på. Digitalisering och delningsekonomi banar väg för nya och klimatsmarta konsumtionsmönster. Elbilens frammarsch förändrar hela bilindustrin. Energibranschen ställer om, investeringar i fossil energi lönar sig inte. Fler människor på jorden får tillgång till klimatsmart energi i stället för hälsofarlig öppen eld och fossila bränslen. Nya jobb och marknader växer fram. Allt detta är positivt och i utvecklingen av Liberalernas gröna politik ser vi ett antal viktiga utgångspunkter för vår gröna liberalism som kommer att behandlas under vårt landsmöte i höst:

Artikelbild

EU måste ta klimattäten internationellt. Utsläpp är gränsöverskridande. Därför behövs både mer internationellt och europeiskt samarbete.

EU ska vara en garant för Parisavtalet och visa vägen framåt i klimatarbetet. Den tyska förbundskanslern Angela Merkel och den franske presidenten Emmanuel Macron ger framtidshopp och Sverige ska självklart tillhöra samma kärna. För konkurrensens skull ska samma regler gälla i alla EU-länder, och allra helst på internationell nivå. EU ska bland annat driva på för internationell koldioxidskatt och stärkt system för handel med utsläppsrätter.

Marknadsekonomin, inte politiker eller förbudspolitik, driver fram smarta hållbara lösningar.

Här kan och bör Sverige ligga i framkant, av både miljömässiga och ekonomiska skäl. Det vi politiker ska göra är att skapa goda förutsättningar för företagande, entreprenörskap och forskning. Däremot ska vi akta oss för subventioner av olika slag. Frihandel och globalisering bidrar till att klimatsmarta lösningar sprids över världen.

Artikelbild

| Lars Tysklind

Grön skatteväxling och förorenaren betalar. Till skillnad från regeringen driver vi på för en grön skatteväxling på riktigt.

Vi vill sänka skatterna på jobb och företagande samtidigt som miljöstyrande skatter höjs. Vi utgår från principen att förorenaren betalar, det vill säga den som smutsar ner ska också betala mer. Fler fordon måste drivas av el eller biodrivmedel istället för diesel och bensin. I enlighet med Parisavtalet vill vi, till skillnad, från regeringen avskaffa dieselsubventioner inom exempelvis jordbruket. Förmånsvärdet för icke-miljöbilar bör höjas och reseavdrag där det finns en fungerande kollektivtrafik sänkas. Vi ser gärna att miljözoner i städer införs. Flygets klimatpåverkan måste minska och här spelar en ökad användning av biodrivmedel en viktig roll.

Artikelbild

Karin Karlsbro

Haven måste räddas från utsläpp och plast. Jordbrukets miljöpåverkan ska tas på allvar samtidigt som vi ser dess roll när det gäller den biologiska mångfalden.

Allt hänger ihop för att rädda vår planet. Och vi ska ta oss an klimatutmaningarna med en blandning av krisinsikt, framtidstro och realism. För att möta klimathotet behövs ett starkt politiskt ledarskap på EU-nivå, en politik för teknikutveckling och marknadsekonomi samt grön skatteväxling.

Jan Björklund, partiledare (L)Maria Weimer, riksdagsledamot från Uppsala och energipolitisk talesperson (L)Lars Tysklind, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (L)Karin Karlsbro, ordförande Gröna Liberaler och riksdagskandidat (L)