"Till skillnad från Stefan Löfven har jag några konkreta idéer om EU”, skriver Fredrick Federley i en tendentiös debattartikel i UNT (28/10).

Artikeln mynnar sedan ut i noll konkretion och slutsatsen att EU ska ta ledarskap för de stora gränsöverskridande utmaningarna som att främja handel, stärka miljö- och klimatarbetet och hjälpa människor på flykt. Något de flesta skriver under på och i synnerhet vi socialdemokrater.

Till skillnad från Centerpartiet har vi prioriterat miljö- och klimatfrågorna i vårt arbete i Europaparlamentet. Jag är själv ordinarie ledamot i miljöutskottet, den enda ordinarie ledamoten som kommer från Sverige. Om Centerpartiet prioriterar miljöfrågorna, så sker det i alla fall inte på EU-nivån (där många av dessa frågor avgörs).

Senare i artikeln får just jag en känga av Federley för hur jag röstade om reglerna för förnybar energi, där han hävdar att jag duckade. Federley undviker att nämna att jag var den av oss som var där och faktiskt tog fajten. Jag röstade emot de alltför detaljerade regler som skulle innebära att bioenergin skulle få svårare villkor.

Jag valde att ta fajten för svenska intressen också mot min egen politiska grupp och fällde med min röst en av de viktigare kompromisserna - ett beslut som skulle ha inneburit alltför långtgående regleringar om EU-utformade hållbarhetskriterier.

Mitt röstagerande var inte populärt hos alla. Att gå emot majoriteten i den egna partigruppen gör man inte gärna, men jag gjorde det för Sveriges skull och för att bioenergin ska kunna fortsätta att bidra till den stora omställningen mot en fossilfri fordonsflotta.

I den mer symboliska slutomröstningen lade jag ner min röst (något som inte påverkade utfallet). Det gjorde jag för att visa att jag stödjer vissa delar om ambitiösare mål för förnybart, bland annat införandet av ett stopp för användandet av miljö- och klimatfarlig palmolja, men samtidigt inte kan acceptera de delar som rör allt för detaljerade regler mot exempelvis svensk bioenergi.

Federley är medveten om att jag tog fajten och inte duckade, men han vill skapa dimridåer av partipolitiska skäl. Låg nivå tycker jag. Om man bryr sig om svenska intressen, försöker man samarbeta över partigränser i dessa frågor för att få inflytande i EU. Man snackar inte ner varandra bakom ryggen.

Jytte Guteland
Europaparlamentariker (S)