I Uppsala kommun saknar 65 personer med LSS-beslut det boende som de enligt lag har rätt till.

För Liberalerna och alliansen är det orimligt att beviljade beslut om LSS-bostäder inte kan verkställas av skälet att det inte finns tillräckligt med boenden att flytta till.

Varje icke verkställt beslut innebär att en person inte kan flytta ifrån sitt föräldrahem och starta sitt vuxenliv.

Artikelbild

| Angelique Prinz Blix (L)

Varje icke verkställt beslut innebär med tiden viteskostnader för kommunen. De rödgrönas planering för att bygga bort bristen på LSS-bostäder håller inte. Planeringen är inte realistisk och kommer innebära att många får fortsätta att vänta. För oss är det inte acceptabelt.

Lagen om valfrihet (LOV) innebär att inte bara kommuner kan bygga och äga LSS-bostäder. Det kan då också företag och organisationer göra. Precis som sker inom äldreomsorgen. Det ger också en ökad valfrihet och inflytande för den enskilde som då får möjlighet välja var han eller hon vill bo.

Det är en rättighet som även den med funktionsnedsättning ska vara förunnad.

Det är den politiska viljan och ambitionen som avgör hur LOV ska hanteras och ett införande av LOV innebär inte per automatik en förutbestämd kostnad på 50 miljoner kronor som Socialdemokraternas Eva Christiernin vill hävda (UNT 1/9). Ordning i ekonomin, som Eva Christiernin refererar till som ett skäl för att låta bli, är bra, men att leverera lagstadgat LSS-stöd kan inte få stå i konflikt med detta. Det är helt enkelt något som måste göras.

Artikelbild

| Stig Rådahl (M)

Helena Hedman Skoglund, kommunalrådskandidat (L)

Angelique Prinz Blix, andre vice ordförande (L) omsorgsnämnden

Stig Rådahl, ledamot omsorgsnämnden (M)

Stefan Hamnstedt, ledamot omsorgsnämnden (C)

Evelina Solhem, ledamot (KD) omsorgsnämnden

lss