Debatten om akademisk frihet är alltför viktig för att föras med felaktiga exemplifieringar. Påståendet av företrädare för Academic Rights Watch att en minister "dikterat" för lantbruksuniversitetet (UNT Debatt 25/1) vilka slutsatser som ska presenteras på en konferens har vederlagts ett flertal gånger. Självklart går det inte till så.

Sanningen om SLU: s deltagande i Rio var att universitetet själv tog intiativ till medverkan för att presentera svensk forskning och hur den kan bidra till ett hållbart skogsbruk. Vi begärde ekonomiskt stöd för detta av departementet, och då gavs det i form av ett uppdrag. Men initiativet var helt SLU:s.

Hur man än vänder och vrider är det svårt att använda detta som ett exempel på "ministerstyre".

Tina Zethraeus, kommunikationschef, SLU