De borgerliga partierna påstår att vi skär ner på stödet till elever med funktionsnedsättning och att vi skär ner på grundsärskolan. Till alla föräldrar eller andra Uppsalabor som nåtts av detta budskap och känner oro vill vi säga att dessa påståenden inte stämmer. Det är oerhört viktigt att alla elever ges goda och likvärdiga förutsättningar. Det är vår främsta prioritering i skolan.

Det är inte alltid lätt att tolka en budget. Det gör det dock inte okej att sprida felaktiga uppgifter. I stället för att skriva en debattartikel där de borgerliga partierna kunnat avkräva oss svar och förtydligande skrev de en artikel där de påstod saker som om det vore sanningen.

Detta försök att plocka politiska poänger skedde till priset av att en mängd föräldrar och elever oroades i onödan.

Artikelbild

| Linda Eskilsson

Vi vill därför nu tydligt bemöta vart och ett av alliansens påståenden och lämna klara besked:

1. Ingen nedskärning på grundsärskolan. De borgerliga företrädarna påstår att vi skulle skära ner i budgeten för grundsärskolan.

I budget 2014 missbedömdes antalet elever i grundsärskolan. Det innebar att grundsärskolan blev felbudgeterad.

Vid en jämförelse med bokslut 2014 – som visar vad grundsärskolan faktiskt kostade under året – är det tydligt att vi till och med ökar resurserna per elev något detta år.

Artikelbild

| Sverker Åslund

2.Inga nedskärningar på stöd till elever. De borgerliga företrädarna skriver om de så kallade tilläggsbeloppen. Detta är pengar de fristående skolorna kan söka för elever med särskilt stora behov.

Det stämmer inte att det så kallade tilläggsbeloppet för grundskolan har halverats. Anledningen till att beloppet ser lägre ut i år är att de kommunala skolorna tidigare var en del av systemet. Nu kompenseras de utanför systemet för tilläggsbelopp.

Tvärtemot vad alliansföreträdarna påstår har alltså inte den pott som de fristående grundskolorna kan söka av sänkts, snarare har den höjts något.

3. Tilläggsbeloppet för gymnasieskolan är inte borttaget.

De borgerliga partierna påstår även att tilläggsbeloppet för gymnasieskolan är borttaget. Det stämmer inte heller.

Hade de borgerliga företrädarna läst brödtexten innan de gjorde sitt utspel hade de sett att det tydligt framgår att det även fortsättningsvis finns pengar att söka. Ingen elev som är i behov av stöd kommer att nekas detta.

Den rödgröna majoriteten har som högsta prioritet att skapa goda förutsättningar för alla elever.

Vad de borgerliga företrädarna inte nämner i sin debattartikel är det sparkrav på 25 miljoner kronor de lade på hela grundskolan för år 2015.

Trots att vi efter valet ärvde ett mycket kärvt ekonomiskt läge och ett bokslut för kommunen som visade minus 165 miljoner kronor, prioriterade vi att tillföra 25 miljoner kronor till grundskolan. Detta för att kunna genomföra det vi starkt tror på – en rättvis och jämlik skola. Det kommer vara en av våra högst prioriterade frågor under hela mandatperioden.

Vi har ingen anledning att tro att de borgerliga företrädarna medvetet har missförstått budgeten. De valde dock att göra ett utspel som byggde på felaktigheter.

Detta agerande har skett till priset av att föräldrar och elever oroats i onödan.

Caroline Andersson, kommunalråd (S) med ansvar för utbildningsfrågor och ordförande för utbildningsnämnden

Linda Eskilsson, vice ordförande (MP) utbildningsnämnden

Sverker Åslund, gruppledare för V, utbildningsnämnden