Vi har några svåra år bakom oss. Särskilt hårt har den globala finanskrisen slagit mot våra äldre. Det är något som vi har försökt tydliggöra på olika sätt bland annat genom att skapa opinion för att få till stånd en förändring. Många pensionärer har sett sina inkomster sjunka när bromsen i pensionssystemet slagit till. Åtgärder för att mildra effekten har vidtagits. Dessutom har Alliansregeringen sänkt skatten för pensionärerna vid två tillfällen under mandatperioden.
I vårbudgeten presenterades ytterligare sänkta skatter för pensionärerna i ett tredje steg. Vi var inte nöjda när den första och andra skattesänkningen kom, och självklart tyc­ker vi att det skulle ha varit mer även nu. Men, vi måste tillstå att det som hittills genomförts är väldigt bra. Vi är övertygade om att vi har bidragit till denna utveckling.
För en pensionär i Uppsala med 12?000 kronor i månaden innebär sänkningen en inkomstförstärkning på 2?632 kronor om året. Tillsammans med de två tidigare skattesänkningarna blir det 5?216 kronor om året. Om man har 18?000 kronor i månaden blir sänkningen 4?387 kronor per år och tillsammans med de två tidigare sänkningar 7?735 kronor.
De pensionärer som har sämst ekonomi i dag är kvinnor över 85 år. Det glädjande att även denna, generella, skattesänkning ger mest effekt för dem som har det sämst ställt ekonomiskt.
Centerpartiet och Alliansen vill att det ska löna sig att arbeta. Många i arbete ger tillväxt i ekonomin och högre pen­sio­ner. Inkomstpensionen som utgör 86,5 procent av den allmänna pensionen betalas in av dem som arbetar i dag.
När vi nu får fler i arbete och ekonomin går bättre kommer dagens pensioner att räknas upp. Prognoserna framöver är ljusa. Sysselsättningen ser ut att vända upp redan under andra halvan av 2010.
Vi, inklusive Centerpartiet, kommer dock inte att slå oss till ro. Nu gäller det att fortsätta föra en ekonomisk politik som stimulerar arbete och företagande. Bara så skapar vi långsiktig livskvalitet och trygghet för våra äldre.
Solveig Zander, riksdagsledamot (C) Uppsala län
Lars O Ericsson
avgående kommunalråd (C) Uppsala kommun
Stefan Hanna (C)
UNT 27/4 2010