Snart inleds höstterminen på Sveriges högskolor och universitet, och många nya och gamla studenter är i full färd med att flytta in i sina nya bostäder. Så är dock inte fallet för alla.

Enligt Sveriges Förenade Studentkårers bostadsrapport från 2018 är det endast nio av 33 studentstäder som kan erbjuda studenter en trygg bostad inom en månad från terminsstart.

Bristen på bostäder som studenter har råd med är ett av de främsta skälen till att studenter avbryter eller aldrig påbörjar sina utbildningar. Det är också en bidragande orsak till stress och psykisk ohälsa, då studenter i många fall tvingas jobba extra vid sidan av studierna eller avstå från sociala sammanhang för att ha råd att betala hyran. Ett hållbart studentliv kräver en hållbar bostadssituation.

Artikelbild

Malte Roos (MP)

Under Miljöpartiets första mandatperiod i regering har vi fört en aktiv bostadspolitik för att öka bostadsbyggandet, med särskilt fokus på klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror. Detta har också fått resultat, och bostadsbyggandet i Sverige, inklusive studentbostäder, är på en rekordhög nivå som inte setts sedan miljonprogrammets dagar. Tack vare viktiga statliga byggreformer så har det blivit enklare att bygga bostäder, inklusive de hyresrätter med rimlig hyra som i hög grad efterfrågas av studenter. Regeringen har även gett i uppdrag åt statliga Akademiska Hus att bygga och förvalta studentbostäder, och just nu pågår och planeras cirka 28 000 nya bostäder.

Mycket behöver dock göras framöver för att säkerställa att alla studenter har en trygg bostad till en rimlig kostnad under sin studietid. Miljöpartiets mål är tydligt: ingen ska behöva tacka nej till eller avbryta sina studier på grund av att den saknar en bostad som de har råd med.

Under nästa mandatperiod vill vi därför gå fram med ett flertal viktiga reformer för att öka antalet tillgängliga bostäder för Sveriges studenter. Dessa inkluderar bland annat att:

Höja och reformera bostadsbidraget. I dag kan du inte få bostadsbidrag om du bor som inneboende, trots att dessa boendelösningar ofta är minst lika dyra som en egen lägenhet. Dessutom räknas bidraget ut på inkomsten för hela året vilket missgynnar de studenter som väljer att arbeta under sommaren och därmed får lägre bidrag de månader de behöver det. Många tvingas till och med betala tillbaka bidraget i efterhand för att de tjänat för mycket under året. Genom att ge inneboende rätt till bostadsbidrag, och se till att det för studenter enbart baseras på månader de får CSN, så skulle vi stärka studenternas betalningsförmåga och göra många fler redan existerande bostäder tillgängliga för en större grupp unga.

Behålla och utveckla investeringsstödet. Det statliga investeringsstödet har gjort det möjligt för byggbolagen att bygga tusentals nya hyres- och studentlägenheter med lägre hyra än vad som annars hade varit möjligt. Trots detta vill de borgerliga partierna och SD ta bort stödet, vilket riskerar att bromsa nyproduktionen kraftigt. Miljöpartiet vill i stället utveckla investeringsstödet så att ännu fler bostäder med rimlig hyra kan byggas och säkerställa att dessa även är klimatsmarta.

Bristen på bostäder till rimliga kostnader ska aldrig behöva vara en anledning till att tacka nej till eller avbryta studier.

Miljöpartiet går därför till val på att föra en aktiv bostadspolitik som skapar fler nya bostadsmöjligheter, stärker studenternas betalningsförmåga, och minskar bostädernas klimatavtryck. På så sätt skapar vi ett hållbart studentliv för alla Sveriges studenter.

Peter Eriksson, bostadsminister (MP)Malte Roos, språkrör Gröna Studenter (MP)