Andelen av befolkningen som är över 65 år ökar hela tiden. Den viktigaste orsaken till det är glädjande nog att vi lever längre. Det innebär att alltfler av oss kan leva ett långt och rikt liv som pensionärer. Om det ska lyckas beror mycket på oss själva som individer, men staten, kommuner och regioner måste också bidra i samverkan för att möjliggöra detta långa och rikare liv. För Moderaterna är valfrihet och individuella hänsyn grundläggande krav inom äldreomsorgspolitiken. Varje människa har sin egen intresseinriktning.

Ett självklart moderat krav är att det ska vara möjligt att behålla sina intressen så länge som man kan och vill. För att nå fram måste vi effektivisera och förenkla i verksamheterna. Vi måste ändå räkna med att framtidens äldreomsorg blir dyrare, även om flera av våra förbättringsförslag bidrar till ökade skatteintäkter för samhället.

På det ekonomiska området föreslår vi bland annat:

•Sänkt inkomstskatt på 5 000 kronor om året för pensionärer

•Höjt bostadstillägg för pensionärer

•Tredubblat rutavdrag till 75 000 kronor samt en ökning till fler områden för rutavdrag

•Höjt jobbskatteavdrag för invånare från 64 år, vilket innebär 1 000 kronor i månaden i sänkt skatt för den som tjänar 20 000 kronor per månad

•Rätt att kvarstå i anställning till 69 år enligt las

Dessa förslag medför ökade skatteintäkter när fler väljer att fortsätta arbeta som pensionär.

När det gäller kostnadsminskningar föreslår vi att digital teknik utnyttjas så mycket som möjligt. Det gäller både inom administrationen och inom vården. Det finns exempel som visar på både lägre kostnader och bättre vård. Utredningar och biståndshandläggning kan utföras enklare. Det innebär sänkta kostnader och förbättring för invånarna.

Men äldreomsorgen måste utvecklas på flera områden för att möta de äldres behov och önskemål. En grundläggande fråga ur likställighetssynpunkt är att vi har tydliga och enhetliga kvalitetskrav, samma för kommunala och privata utförare. Den enskilde ska garanteras individuell bedömning och få större möjligheter att påverka hur stödet ska utformas.

Från moderat håll har vi bland annat uppmärksammat frågan om livskvalitet, inte minst hos de som bor på äldreboende. Vi vet att 6 av 10 äldre känner sig ensamma och socialt isolerade. Om exempelvis problemet är social isolering måste givetvis sällskap kunna beviljas för utflykter, besök på evenemang ooh så vidare. Denna möjlighet till bistånd har funnits länge för funktionsnedsatta personer under 65 år. Jag kan inte se någon anledning till att den möjligheten ska stoppas när vi fyller 65.

Göran Nilsson

ordförande i socialnämnden i Knivsta (M), kandiderar till Knivsta kommunfullmäktige