Den 25 maj inleddes flygövningen Arctic Challenge Exercise i norra Sverige. En av världens största flygövningar, under ledning av Natolandet Norge. Förutom Sverige och Norge så innefattar övningen Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna.

Kritiken från vänstern har inte låtit vänta på sig, från Miljöpartiets Valter Mutt till Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt. Detta trots att det är den rödgröna regeringens intention att den svenska försvarsmakten ska träna och öva tillsammans med europeiska Natoländer.

Vissa rödgröna debattörer verkar vara av uppfattningen att Nato lika väl som Ryssland är att skylla för den militära upptrappningen och de ekonomiska sanktionerna. Vi ställer oss frågan vad Ukraina hade gjort för att provocera fram den ryska invasionen och annekteringen av Krimhalvön?

Artikelbild

Alfred Askeljung

Detta verkar bottna i en dubbelhet kring Sveriges relation med Nato. Å ena sida har regeringen stängt dörren för medlemskap och vägrar att utreda frågan. Å andra sidan så finns det en önskan att arbeta och öva ännu närmre Nato än i dag.

Frågan om värdlandsavtal för att möjliggöra Natotrupp på svensk mark kommer att komma upp under mandatperioden och försvarsminister Hultqvist har uttalat sig positivt om det och andra samarbeten.

Sanningen är att Sveriges försvar är utomordentligt anpassat för samarbeten inom Natos ram. Insatserna i Libyen och Afghanistan gjordes med medlemsländer i Nato liksom den pågående insatsen i Mali.

Opinionen för ett Natomedlemskap har de senaste åren vuxit sig allt starkare i Sverige, förmodligen som en följd av Putins aggression mot Georgien och Ukraina.

Artikelbild

Tobias Samuelsson

Bara de senaste två åren har det folkliga motståndet mot ett medlemskap minskat snabbt, stödet för att gå med har ökat ännu snabbare enligt Ekot. Det visar tydligt att frågorna om försvaret och alliansfrihetens vara eller icke vara blir allt viktigare för det svenska folket.

Allianspartierna får inte backa från kravet på en grundlig utredning av Natomedlemskap och alliansfriheten. Ett enat borgerligt ställningstagande för ett Natomedlemskap skulle skapa ett välbehövligt tryck på regeringen att agera. Dessutom skulle det lyfta försvarsdebatten på den politiska agendan, och därtill vara enkelt att kommunicera till väljarna.

Rysslands vice premiärminister sa nyligen i en intervju att ”tanks do not need visas”. Att företrädare för vänstern förespråkar återhållsamhet och nedrustning mot bakgrund av dylika uttalanden är tämligen inkonsekvent, för att inte säga omdömeslöst.

Efter att ha levt under rysk ockupation i generationer är det föga förvånande att baltstaterna är måna om sitt oberoende och att länderna vill skydda sin befolkning från fler övergrepp.

Att USA och andra Natoländer markerar att det solidariska försvaret fortfarande gäller är därför bra. Det är orimligt att Estland, Lettland och Litauen inte själva ska få styra över sina säkerhetspolitiska beslut.

Sverige behöver stå upp för fred och säkerhet för våra grannländer och hela Europa. Ett svenskt Natomedlemskap är i dagens läge inte längre kontroversiellt. Som centerpartister så anser vi det självklart att bygga fred och säkerhet med våra grannländer. Thorbjörn Fälldin sade ”Håll gränsen”. Det är ett arv vi vill förvalta.

Alfred Askeljung

förbundsordförande Centerstudenter och ledamot i Centerpartiets partistyrelse, f.d. yrkessoldat i Nordic Battlegroup 11

Tobias Samuelsson

ordförande för Centerstudenter Uppsala