I går 18 april arrangerades Företagargalan på Uppsala slott. Det är en viktig tradition då företrädare för näringsliv, politik och civilsamhälle samlas för att hylla företagsamhetens kraft och några av våra lokala företagare som gjort särskilt imponerande prestationer. Ett framgångsrikt företagande är grunden för vårt välstånd och det som finansierar vår gemensamma välfärd. Varje skattekrona har skapats genom att någon fått en idé, vågat satsa på sin dröm och lyckats leverera en produkt eller tjänst vi andra tycker är så bra att vi är villiga att betala mer för den än vad företagaren spenderat på att skapa den.

Fortfarande finns tyvärr anmärkningsvärt många politiker som inte förstår hur avgörande ett gott företagsklimat är för Uppsala kommuns framgång.

Centerpartiet vill stärka företagsamheten för att det ger kommunen ekonomiskt utrymme att utveckla den välfärd som byggts upp i Uppsala under det senaste seklet. Genom att värna och främja företagandet blir Uppsala rikare på många sätt. Inte minst stärks möjligheterna för det viktiga föreningslivet att få sponsorstöd på olika sätt. Omvärlden och olika marknader förändras ständigt. Försvaret av välståndet och välfärden kräver att våra företagare ges konkurrenskraftiga villkor för att kunna anpassa sig efter den föränderliga verklighet de verkar i.

Centerpartiet är bland annat företagarnas röst i politiken. Vi grundades i början av 1900-talet som en sammanslutning av självägande bönder – den tidens största grupp av företagare. I Uppsala driver vi en offensiv politik för att förbättra företagens och företagarnas villkor.

Den gångna mandatperioden har vi bland annat motionerat om att underlätta och strömlinjeforma företagares kontakter med kommunen och att öka politikers förståelse för företagares villkor.

Vi har även drivit på för mer entreprenörskap i skolan, en vuxenutbildning som bättre svarar mot arbetsmarknadens behov, en bättre gymnasial yrkesutbildning, enklare och bättre bygglovshandläggning och en mer företagarvänlig trafik- och parkeringspolitik.

Människor i allmänhet, och politiker i synnerhet, har en tendens att dela in sina medmänniskor i fack. Den är företagare, den är anställd. Hon är bilist, han är cyklist. Gustav är familjefar, Diana är singel. Världen blir enklare att förstå och tolka om vi grupperar ihop människor utifrån vad de har gemensamt respektive vad som skiljer dem åt.

Samtidigt är världen allt som oftast mer komplex än så. De flesta av oss ryms inte i bara ett fack. Det gäller även företagare.

Många företagare är föräldrar, och de och deras företag drabbas när deras barn inte får en förskoleplats eller placeras på en skola långt hemifrån på grund av felaktiga skolvalsbeslut. Många företagare är beroende av bilen, och det går ut över dem och deras företag när de fastnar i köer för att kommunen inte dimensionerar gator och vägar för en snabbt växande stad. Många företagare känner sig otrygga i sitt hem eller på sin arbetsplats, det stjäl energi och fokus från företagen.

Vi i Centerpartiet har ett helhetsperspektiv som vi tror är nödvändigt för att skapa goda villkor för dagens och morgondagens företagare. I Uppsala finns cirka 20 000 företag. Ett fåtal av dem har hundratals anställda. Flera tusen av dem är småföretag med mellan en och 20 anställda. Majoriteten av dem är enmansföretag som startats, ägs och drivs av en person.

Hon eller han är helt och hållet beroende av sin egen förmåga, utan anställningstrygghet, och att livspusslet klaffar så att allt fokus kan läggas på företaget.

I Sverige skapas fyra av fem nya jobb i småföretagen, Uppsala är inget undantag. Ska våra enmans- och småföretag kunna fortsätta att skapa jobb och välstånd måste de få konkurrenskraftiga villkor i egenskap av företagare. Men de måste också ges bra förutsättningar i sina roller som av föräldrar, deltidsstudenter, cykel-, bil- eller kollektivtrafikpendlare och invånare i Uppsala kommun. När kommunens verksamheter sköter sina uppdrag framgångsrikt bidrar den till att stärka företagarnas konkurrenskraft. När kommunens verksamheter fungerar professionellt för alla invånare kan företagarna ägna sin fulla energi åt sina företag och utveckla dem till sin fulla potential. Då stärks Uppsalas attraktion och vår förmåga att både försvara och stärka vårt höga välstånd.