Centerpartiets företrädare, Stefan Hanna, Ehsan Nasari och Kajsa Lindner med flera, vill att Uppsala ska bli bästa företagarkommunen (UNT Debatt 30/12).

Från Miljöpartiets sida anser vi att hela Sverige ska bli bättre för småföretagare och att Centerpartiet ska sluta ta pengar från kommunbudgeten som behövs till skolan och till insatser på socialpolitikens område.

Miljöpartiet vill helt slopa sjuklöneansvaret för småföretag med tio anställda eller färre. Företag med tio anställda eller färre utgör mer än 96 procent av det totala antalet företag och många av dem upplever just kostnaderna för sjuklön som betungande. Majoriteten av småföretagarna anser att sjuklöneansvaret är ett stort eller mycket stort hinder för att anställa, visar en undersökning som Företagarförbundet gjort. Hälften pekar dessutom ut småföretagarnas sjuklöneansvar som särskilt orättvist.

Mot denna bakgrund framstår det som ett svek att Centerpartiet inte ville slopa ansvaret för den första sjuklöneveckan, som är den som verkligen skapar problem för småföretagen. I stället hette det i somras att Centerpartiet skulle slåss för att avskaffa andra sjuklöneveckan.

Men uppenbart slogs inte Centern så hårt då resultatet efter en mangling i regeringen endast blev en liten sänkning av egenavgifterna.

Miljöpartiet finansierade i sin senaste statsbudget en totalt slopad sjuklön för småföretagen. I Miljöpartiets budgetförslag satsar vi 13,5 miljarder kronor på att sänka arbetsgivaravgiften med fokus på småföretagen. Det blir en skattelättnad på upp till 76 000 kronor per år. Egenföretagare får motsvarande sänkning av egenavgiften. Vi vill ta betydligt större steg än regeringen när det gäller minskat regelkrångel. Dessutom förslår vi sänkt skatt på personaloptioner för nystartade innovationsföretag och förbättrade trygghetssystem för småföretagare.

Centerpartiet i Uppsala må vara besvikna över regeringens svaga småföretagarpolitik och vill kanske därför att det ska hända mer i Uppsala, men vi är från Miljöpartiets sida starkt kritiska till hur alliansen slösar bort pengar och samtidigt schabblar bort viktiga möjligheter att verkligen skapa en attraktivare grogrund för företagare i Uppsala.

Stefan Hanna brukar framhålla den näringslivsgrupp han leder som ett föredöme. Det är en diskussionsklubb där utvalda företagarrepresentanter möter kommunalråd och högre tjänstemän. Bland företagarrepresentanterna återfinns även politiker från allianspartierna, vilket kan ses som att vissa personer sitter på två stolar. Vi anser att det är viktigt att företagare har samverkansforum och ställer sina krav gentemot kommunen, men frågan är om det är kommunen som ska organisera deras möten, och själva utse sig till deras ledare?

De förslag som C lyfter fram, att utbilda tjänstemän att förstå företagens villkor, att ha dygnet-runt-service till företagare, att skapa en etableringslots – är det någon slags curling av företag som vill ha klartecken mitt i natten? Nej, de förslagen ekar tomt när kommunen i denna stund tvingas skära ned på stödet till funktionsnedsatta och avskedar lärare i skolan på grund av den ekonomiska realiteten som alliansstyret skapat.

Långa handläggningstider är ett hinder för småföretagens tillväxt. MP har därför kritiserat att Plan- och byggnadsnämnden att inte höjer sina avgifter till den nivå som Sveriges kommuner och landsting har rekommenderat – då skulle också resurser finnas att anställa fler handläggare och effektivisera hanteringen. Dumsnålhet är helt enkelt inte ett recept på framgång.

Uppsala är inte bara Sveriges fjärde största stad, utan också Sveriges största landsbygdskommun. Vi behöver en politik som gör det lättare att jobba och leva på landsbygden. Nyckeln till detta är att stärka småföretagen. Och den politiskt viktigaste frågan är att bredbandsutbyggnaden på Uppsalas landsbygd tar fart.

Här har Miljöparitet föreslagit att kommunens näringslivsverksamhet ska göra en insats genom att tillsammans med småföretagarorganisationer som till exempel Almi, Coompanion och Nyföretagarcentrum bidra till att byalagen och småorterna får igång sina kabelföreningar. Hela vår region ligger efter i utvecklingen på det här området och aktiviteten är så låg att de bidrag som finns från länsstyrelsen till bredbandsutbyggnad på landsbygden riskerar att frysa inne.

Vi vill satsa på en expansion av vind- och solenergi på landsbygden, på ett rikstäckande stöd till gårdar som producerar biogas, på ekoturism och ekologiskt lantbruk. Miljöpartiet tror på landsbygdens utvecklingspotential. Oljeberoendet och de stigande bensinpriserna slår hårt mot landsbygden där många är beroende av bilen. Oljepriset ser på sikt ut att stiga vare sig vi vill eller inte. Sverige kan inte påverka den utvecklingen, men genom att införa en prisgaranti på biodrivmedel gör vi det billigare att köra fossilfritt än på bensin eller diesel.

Vår satsning på klimat och förnybar energi ger nya jobb, nya företag och nytt liv, i Uppsala och hela landet.

Maria Gardfjell, kommunalråd (MP)

Niclas Malmberg, kandidat till riksdagen (MP)