Moderata Ungdomsförbundet borde skämmas. Inte bara sprider de lögner om att svensk aborträtt vore hotad av Östeuropa. De flyttar även med sin retorik fokus från det verkligen problemet, nämligen att EU måste göra mer för att alla kvinnor i EU ska få sin rättighet till en säker abort tillgodosedd.

Den EU-valrörelse som nu går in i sitt slutskede har präglats av diverse "fake news" och skrämselpropaganda. Företrädare från både Moderaterna och Kristdemokraterna har demonstrativt motsatt sig att EU ska kunna lagstifta gällande sociala rättigheter som exempelvis aborträtten.

Senast nu i måndags gick Moderata ungdomsförbundet ut på sociala medier och varnade för att den sociala pelaren skulle innebära att den svenska abortlagstiftningen riskerar att begränsas av Ungern och Polen.

Artikelbild

Anders Viking Pettersson, jämställdhetspolitisk talesperson Liberala ungdomsförbundet.

LUF är förvisso inte heller för en social pelare i EU, men den tolkning MUF gör av den är absurd. Hade MUF lagt lika mycket tid på att läsa om den sociala pelaren som att prata illa om den hade de vetat att aborträtten inte nämns överhuvudtaget.

Hade aborträtten varit del av den sociala pelaren så hade det inneburit att EU haft möjlighet att lagstifta om miniminivåer, inte maxgränser. Den sociala pelaren är alltså en icke-bindande politisk förklaring om 20 sociala rättigheter kopplat till arbetsmarknaden och social trygghet som samtliga medlemsstater lovat att jobba för att säkerställa för alla EU-medborgare.

Dessa mål är inget nytt. Liknande arbete har tidigare skett genom tillväxtstrategier som exempelvis Lissabonstrategin och EU 2020. På några få områden har det nu kommit europeisk lagstiftning som etablerar miniminivåer kopplat till de mål som finns i sociala pelaren så att målen faktiskt implementeras på nationell nivå. Moderaterna och Kristdemokraterna tycks lida brist på antingen kunskap om den sociala pelaren eller ärlighet om EU:s faktiska kompetenser.

Det är även sorgligt att konservativa envist förminskar abortfrågan till en fråga om socialpolitik när aborträtten är en mänsklig rättighet. Flera europeiska länder har restriktiva abortlagar. På Malta råder totalförbud, på Irland togs totalförbudet bort så sent som härom året och i Polen är det bara tillåtet vid incest, våldtäkt eller när kvinnan eller fostrets liv är i fara. I Kroatien, Italien och Ungern växer abortmotståndet som ställer krav på restriktivare abort.

Artikelbild

Victoria Viklund, förste vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Väst

Restriktiva abortlagar leder inte till färre aborter, det leder bara till fler osäkra aborter. EU måste vara ett starkt motgift mot denna konservativa epidemi och stå upp som en garant för kvinnors rättigheter i både medlemsländer och resten av världen. Vi liberaler kommer alltid prioritera mänskliga rättigheter och stå upp för att kvinnor på Malta ska ha rätt till abort, att homosexuella i Lettland ska ha rätt till samma juridiska skydd som heterosexuella och att romer inte ska utsättas för diskriminering i Rumänien.

EU kom till för att skapa fred och frihet för människor genom samarbete och handel mellan medlemsländerna. Dessa friheter ska gälla för alla, och just därför måste EU agera när fri- och rättigheter kränks i medlemsstaterna.

Artikelbild

Romina Pourmokthari, förste vice ordförande Liberala ungdomsförbundet.

Att EU verkar för rätten till fri abort skulle inte inskränka den svenska aborträtten, det skulle däremot motverka inskränkta abortmotståndare i exempelvis Ungern och Polen. Ingen kvinnas aborträtt ska beslutas av Östeuropa.