Bostadsbristen för Sveriges studenter är extrem. En student kan idag ställa sig i kö för en studentbostad och få en kötid som är fem år längre än studietiden. Sveriges förenade studentkårer (SFS) har kartlagt bostadssituationen på trettio studieorter och det är en dyster bild som framträder. 2013 års bostadsrapport visar att enbart fyra orter kan garantera nya studenter en bostad inom 30 dagar. Främst gäller bristen på bostäder de stora städerna, men även på mindre högskoleorter drabbas många studenter.

Dagens bostadsbrist och dess konsekvenser måste tas på allvar. På kort sikt handlar det om individens möjlighet till utbildning, men på lång sikt påverkar bostadsbristen ortens, regionens och till och med landets, kompetensförsörjning.

Det är skrämmande att Alliansregeringen, med bostadsminister Stefan Attefall i spetsen, saknar politik för att möta bostadsbristen. Sverige står just nu i en verklighet där studenter tvingas tacka nej till drömutbildningen för att de inte kan hitta tak över huvudet på sin tilltänkta studieort. Detta är springnotan som lämnas kvar av politiker som inte längre vågar tänka nytt för att lösa våra gemensamma problem.

Studentbostadsföretagen har uppskattat att det idag fattas cirka 20 000 nya studentbostäder i Sverige. Under Alliansens tid vid makten har nybyggnation varit låg. Enligt siffror från Riksdagens utredningstjänst har det byggts i genomsnitt 160 studentbostäder per år under de senaste tre åren.

I storstäderna är bristen på studentbostäder som störst. I Stockholm lovade Alliansen 4 400 nya studentbostäder till 2015. När halva tiden hade gått var endast 86 studentbostäder byggda. I Uppsala är Alliansens facit för den senaste mandatperioden ännu sämre. År 2011 byggdes det noll nya studentlägenheter. 2012 rev man trettio gamla.

I en av Sveriges största studentstäder, där bristen på studentbostäder är total, har Alliansen hittills under mandatperioden endast lyckats prestera tio nya studentbostäder.

Visserligen har nu Uppsalahem påbörjat 264 nya studentbostäder i Rosendal, men det är oklart om de hinner bli klara innan årets slut. Även om vi ser på statistiken med snälla ögon och räknar dessa lägenheter som färdiga, landar det endast i ett snitt på 68,5 nya studentbostäder per år under mandatperioden.

Det enda rimliga vore såklart att utvärdera det klena resultatet och styra om till en bostadspolitik som faktiskt fungerar. Men Alliansen tycks mer intresserade av att bygga luftslott än riktiga studentbostäder. Miljöpartiet tar bostadsbristen på allvar. Vi inser att för att byggandet av studentbostäder ska komma igång, behövs det konkreta åtgärder.

Vi vill införa en villkorad statlig medfinansiering vid nyproduktion av studentbostäder på 2 600 kr per kvadratmeter. Idag finns ett liknande investeringsstöd för nybyggnation av äldrebostäder som Boverket säger har gett positiva effekter på utbudet av äldreboenden. Med vårt förslag skulle 10 000 nya studentbostäder kunna påbörjas redan under nästa mandatperiod.

I Uppsala vill Miljöpartiet att kommunen ger Uppsalahem i uppdrag att bygga fler studentlägenheter. Vi vill avsätta delar av kommunens mark så att den enbart får användas för nya studentbostäder. Och vi vill göra överenskommelser med studentnationerna och privata byggföretag så att byggandet snabbt kommer igång. Sammantaget innebär förslagen minst 250 nya studentbostäder per år i Uppsala, 1 000 nya under nästkommande mandatperiod.

Utöver detta ser Miljöpartiet behovet av en bostadsförmedling i Uppsala. Studenter som avslutar sina studier eller forskare som kommer hit ska inte behöva irra runt mellan de 30 olika bostadsaktörer som finns idag.

Alla studenter har rätt att bo bra. Med Miljöpartiets förslag tar vi ett stort steg för att ge alla studenter ett bra boende.

Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson Miljöpartiet

Maria Gardfjell, kommunalråd Miljöpartiet

Sverre Dahlstedt Eriksson, språkrör Gröna studenter Uppsala

Erika Karlénius, riksdagskandidat (MP) Uppsala län